Повідомлення про захист дисертацій

Чорна Валентина Володимирівна
УДК 613:725.51:616.89:355.422
ГІГІЄНІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ І ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД ТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Повідомлення про захист дисертації
Облікова картка дисертації
Дата опублікування на сайті 12.04.2024
Файл реферата
Дата опублікування на сайті 23.04.2024
Файл дисертації
Дата опублікування Відгуку 1 на сайті 29.04.2024
Файл відгук-1
Дата опублікування Відгуку 2 та 3 на сайті 30.04.2024
Файл відгук-2
Файл відгук-3
Дата опублікування Відеозапису трансляції захисту дисертації на сайті 16.05.2024
Відеозапис трансляції захисту дисертації

Чайка Анна Володимирівна
УДК 613.5 : 725.5
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ВБУДОВАНИХ В ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
Дата опублікування на сайті 21.08.2021
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 13.09.2021
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Ковальчук Марія Петрівна
УДК 616.-248.-053.2-036.22-084:613
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ ДІТЕЙ м. КИЄВА
Дата опублікування на сайті 21.08.2021
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 14.09.2021
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Авдієвська Олена Георгіївна
УДК 613.955:371.7+392.3
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА В РОДИНАХ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Дата опублікування на сайті 21.08.2021
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 13.09.2021
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Малєєва Ганна Юріївна
УДК: 616-022.854.2-036.2-035.7:614.44(477.64)
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЗАВЧАСНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНУ АЕРОАЛЕРГЕННУ СИТУАЦІЮ, ЯКА ЗУМОВЛЕНА ПИЛКОМ АМБРОЗІЇ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ЗАПОРІЖЖЯ
Дата опублікування на сайті 09.08.2021
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 31.08.2021
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Малишевська Ольга Степанівна
УДК 613.6.027: 613.64
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСУ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Дата опублікування на сайті 09.08.2021
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 31.08.2021
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Петросян Аріна Агасіївна
УДК 614.71/72:351.777:616-053.2/5
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Дата опублікування на сайті 22.03.2021
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 13.04.2021
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Маремуха Тетяна Петрівна
УДК 614.71/72: 621.311:616-053.2/5
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ
Дата опублікування на сайті 22.03.2021
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 13.04.2021
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Голубнича Галина Ігорівна
УДК [613.955+616-056.2]-053.2/.5
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ АКАДЕМІЧНО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Дата опублікування на сайті 08.09.2020
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 28.09.2020
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Павленко Наталія Павлівна
УДК 613.95: 721.1
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Дата опублікування на сайті 28.08.2020
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 21.09.2020
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Оперчук Анатолій Іванович
УДК 613.648.01:616-006]:622.349.5](477)(043.3)
НАУКОВО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОКРАЩЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИДОБУТКУ Й ПЕРВИННОГО ЗБАГАЧЕННЯ УРАНОВИХ РУД
Дата опублікування на сайті 28.08.2020
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 21.09.2020
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Кузнецова Олена Михайлівна
УДК 613.24/29:543.06:615.21
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК
Дата опублікування на сайті 28.08.2020
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 21.09.2020
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Гущук Ігор Віталійович
УДК 616-058:316.728:001.8
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ /ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ/
Дата опублікування на сайті 28.08.2020
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 18.09.2020
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Могильний Сергій Миколайович
УДК 614.71/777 : 629.3.082.3
ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ТА ПРИНЦИПІВ
РОЗМІЩЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ НА
СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЯХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Дата опублікування на сайті 01.06.2020
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 23.06.2020
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Тимощук Оксана Василівна
УДК613.95 + 612.6 (477.86) + 613.11 + 372.4
НАУКОВІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РІЗНИХ ТИПІВ
Дата опублікування на сайті 01.06.2020
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 23.06.2020
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Тетеньова Ірина Олександрівна
УДК 614.7:628.4: 504.064.4
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
Дата опублікування на сайті 11.11.2019
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 02.12.2019
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Калиниченко Дмитро Олегович
УДК 613.97:612.6-055.2-057.875(043.3)
ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІВЧАТ-СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 17 -22 РОКІВ
Дата опублікування на сайті 11.11.2019
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 03.12.2019
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Зоріна Олеся Вікторівна
УДК: 614:339.924
ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Дата опублікування на сайті 11.11.2019
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 02.12.2019
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Григоренко Любов Вікторівна
УДК 614.777:543.3 (477)
ЕКОЛОГО–ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ПИТНОЇ ВОДИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ, ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ДООЧИЩЕНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ НА ЗДОРОВ’Я СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дата опублікування на сайті 11.11.2019
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 02.12.2019
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Зайцев Вячеслав Володимирович
УДК 616.3:628.1.033:502.175:711.454
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ МОНІТОРИНГУ ПИТНОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ НА ПІДСТАВІ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ЗДОРОВ`Я МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ
Дата опублікування на сайті 16.04.2019
Файл автореферата
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Лотоцька Олена Володимирівна
УДК 613.32:644.6:502/504(477.8)
ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД АНТРОПОТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПИТНОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Дата опублікування на сайті 15.03.2019
Файл автореферата
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Волощук Олена Вячеславівна
УДК: 614.71 : 614.777 : 314.44
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ, ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Дата опублікування на сайті 06.11.2018
Файл автореферата
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Куліш Тетяна Василівна
УДК: 614.777:628.166:546.12/13
ПОРІВНЯЛЬНА ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ ЛЕТКИХ ТА НЕЛЕТКИХ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПРИ ХЛОРУВАННІ ПИТНОЇ ВОДИ, ТА РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Дата опублікування на сайті 04.09.2018
Файл автореферата
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Калінічева Вікторія Василівна
УДК: 616.71-007.23-037:543.272.82:614.78
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СВИНЦЮ ЯК ФАКТОРА РИЗИКУ РОЗВИТКУ ОСТЕОПАТІЙ У НАСЕЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ
Дата опублікування на сайті 04.09.2018
Файл автореферата
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Слаутенко Євген Григорович
УДК 614.71:614 – 718
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ СВИНОКОМПЛЕКСІВ
Дата опублікування на сайті 03.09.2018
Файл автореферата
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Росада Михайло Олексійович
УДК 579.63:661.163:006.032
НАУКОВІ ЗАСАДИ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТА ПОБУТОВИХ ЗАКЛАДІВ
Дата опублікування на сайті 28.02.2018
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 20.03.2018
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Собкова Жанна Володимирівна
УДК 614.4:614.71:614-036.579.22:579.87
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ ЦИРКУЛЯЦІЇ КАНДИДОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ ТА У ВНУТРІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО СТАЦІОНАРУ
Дата опублікування на сайті 20.03.2018
Файл автореферата
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Панчук Олександр Юхимович
УДК 613:616-07-053.82:378.6:616.31
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ГІГІЄНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)
Дата опублікування на сайті 28.02.2018
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 20.03.2018
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Кулагін Олександр Олександрович
УДК 614.777:504.5:543.275.2:614.78/.79.
ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВМІСТУ НАФТОПРОДУКТІВ У ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ І ШЛЯХИ ЙОГО БІОЛОГІЧНОЇ РЕМЕДІАЦІЇ
Дата опублікування на сайті 19.05.2017
Файл автореферата
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Давиденко Ганна Миколаївна
УДК 614.71:351.777:504.06
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ ЗДОРОВ’Ю НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗВАЖЕНИМИ ЧАСТКАМИ ПИЛУ
Дата опублікування на сайті 06.05.2017
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.05.2017
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Ананьєва Оксана Василівна
УДК 614.71:504.06:616-084
ВДОСКОНАЛЕННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Дата опублікування на сайті 06.05.2017
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.05.2017
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Дідик Наталія Василівна
УДК 613.168:621.3.052:57.084
ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧНОГО НОРМАТИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ (50 Гц), ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ КАБЕЛЬНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ В НАСЕЛЕНИХ МІСЦЯХ
Дата опублікування на сайті 06.05.2017
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.05.2017
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Ашурова Наталія Валеріївна
УДК: 613.648.4:614.876:621.039.58
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ РАДІОТРИВОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ У ПІЗНІЙ ФАЗІ АВАРІЇ НА ЧАЕС
Дата опублікування на сайті 28.04.2017
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.05.2017
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Мотрук Ірина Іллівна
УДК 614.778:638.138:582.542(477)
ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПИЛКУВАННЯ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН НА ОСНОВІ ПОГОДИННИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ЛІТНЬО-ОСІННІЙ ПЕРІОД
Дата опублікування на сайті 28.04.2017
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.05.2017
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Кулагін Олександр Олександрович
УДК 614.77:504.5:543.275.2:614.78/.79
ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВМІСТУ НАФТОПРОДУКТІВ У ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ І ШЛЯХИ ЙОГО БІОЛОГІЧНОЇ РЕМЕДІАЦІЇ
Дата опублікування на сайті 28.04.2017
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.05.2017
Файл відгук-1

Цимбалюк Сергій Миколайович
УДК 616.006:614.7:615.277.4
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КАНЦЕРОГЕННИХ РЕЧОВИН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Дата опублікування на сайті 28.04.2017
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.05.2017
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Пашинська Світлана Леонідівна
УДК 613.955:681.3:371.25
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Дата опублікування на сайті 27.03.2017
Файл автореферата

Ковалів Марія Омелянівна
УДК 613.955:616-053.5-003.96:612.821.3
ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ, ХАРЧОВОГО СТАТУСУ Й АДАПТАЦІЇ CТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Дата опублікування на сайті 27.03.2017
Файл автореферата

Липовецька Олена Борисівна
УДК: 614.777:628.1.033:616-056
ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОГО СПОЖИВАННЯ НЕКОНДИЦІЙНОЇ ЗА МІНЕРАЛЬНИМ СКЛАДОМ ПИТНОЇ ВОДИ НА ФОРМУВАННЯ НЕІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
Дата опублікування на сайті 29.11.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.12.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Дорогань Сергій Борисович
УДК 613.648.4:614.876(477.45):621.039.58
ГІГІЄНІЧНІ ТА САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ РАДІОТРИВОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Дата опублікування на сайті 29.11.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.12.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Герман Ольга Олександрівна
УДК 613.648.4: 614.876
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОТИРАДОНОВИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ, РОЗТАШОВАНИХ НА РАДОНОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
Дата опублікування на сайті 29.11.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.12.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Романенко Людмила Іванівна
УДК 613: 579.63:615.28:544.77
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ КОМПОЗИТІВ З НАНОЧАСТКАМИ СРІБЛА
Дата опублікування на сайті 29.11.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.12.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Стоян Наталія Вікторівна
УДК 613.8 : 37.09 : 378.4
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПСИХОГІГІЄНІЧНИХ ОСНОВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Дата опублікування на сайті 24.10.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 15.11.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Рудницька Ольга Петрівна
УДК 613. 96: 614. 7: 61
ГІГІЄНІЧНІ ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ
Дата опублікування на сайті 24.10.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 15.11.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Дреженкова Інна Леонідівна
УДК 613.71-057.87
ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Дата опублікування на сайті 27.09.2016
Файл автореферата
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Мельник Віра Ігорівна
УДК: 613.95 + 612.6 (477.86)
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ НАВЧАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Дата опублікування на сайті 27.09.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Пономаренко Наталія Петрівна
УДК 613(1-22)(477-51):502:616-053.2
Гігієнічна оцінка довкілля та стану здоров`я дитячого населення Чернігівського аграрного регіону України
Дата опублікування на сайті 27.09.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Качко Галина Олександрівна
УДК 616-071.3:314.883:614.876:613.84
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОЄДНАНОГО ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНОГО ЧИННИКА ТА ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
Дата опублікування на сайті 10.05.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 31.05.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Гаркуша Світлана Леонтіївна
УДК: 612.354:613.25
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНІ ХАРЧУВАННЯ ШРОТІВ
Дата опублікування на сайті 10.05.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 31.05.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Стеблій Наталія Миколаївна
УДК 613.155:628.8
УДОСКОНАЛЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
Дата опублікування на сайті 10.05.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 31.05.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2

Голубятников Микола Іванович
УДК 613:577.1:656.022.21
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧИХ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ МОРЕГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Дата опублікування на сайті 26.04.2016
Захист перенесено на 29.09.2016
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 19.09.2016
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3
Дата опублікування на сайті 27.09.2016
Файл відгук-4

Любарська Любов Сергіївна
УДК 613.22:613.27
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧОВОГО РАЦІОНУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЦИНКОМ І МІДДЮ
Дата опублікування на сайті 27.03.2016
Файл автореферата

Куцак Алла Валеріївна
УДК 614.876:616-07]+[616-02:614.8.086.5]] (477.64)
Радіаційно-гігієнічна оцінка доз опромінення населення Запорізької області та обґрунтування шляхів зменшення радіаційних ризиків для здоров’я населення
Дата опублікування на сайті 27.03.2016
Файл автореферата

Черненко Людмила Миколаївна
УДК 614.71:351.777:504.06
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Дата опублікування на сайті 27.03.2016
Файл автореферата

Онул Наталія Михайлівна
УДК: 614.8.026.1:616.699-084:711.454
Гігієнічна діагностика стану репродуктивного здоров’я населення промислового регіону (фактори ризику, профілактика)
Дата опублікування на сайті 14.12.2015
Файл автореферата
Файл дисертації
Дата опублікування на сайті 29.12.2015
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3

Махнюк Валентина Михайлівна
УДК 614.78:711.4
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ НОВИХ ГІГІЄНІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СУЧАСНОГО МІСТОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Дата опублікування на сайті 26.10.2015
Файл автореферата
Дата опублікування на сайті 16.11.2015
Файл дисертації
Файл відгук-1
Файл відгук-2
Файл відгук-3