Рада молодих вчених

Молодий вчений – вчений віком до 35 років, який має вищу освіту, навчається в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі чи має науковий ступінь кандидата наук, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.

Мета Ради молодих вчених – забезпечення активної участі молодих вчених ІГЗ НАМНУ у проведенні наукових досліджень та представництва, захисту і реалізації їх прав та інтересів.

Основні завдання Ради:

  • Об’єднувати молодих вчених для проведення наукової діяльності, готувати пропозиції щодо розвитку системи їх грантової, стипендіальної та інших форм підтримки.
  • Сприяти здійсненню наукової діяльності, підвищенню кваліфікації, кар’єрному зростанню, реалізації творчого потенціалу, наданню інформаційної та організаційної підтримки молодим вченим ІГЗ НАМНУ.
  • Підтримувати молодих вчених ІГЗ НАМНУ у проведенні ними наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів.
  • Сприяти розвитку та вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та європейського дослідницького простору.