Книжки та Монографії


Видання 2021 року

Махнюк В.М., Сердюк Є.А., Чорна В.В., Гаркавий С.С., Лаптєв В.Е. Нові гігієнічні підходи до сучасного містобудування в Україні. Монографія. К. : Медінформ, 2021. 369 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Лотоцька О.В., Прокопов В.О. Гігієнічні проблеми питного водопостачання в Західному регіоні України. монографія. Тернопіль : Укрмедкнига, 2021. 200 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Калиниченко І.О., Антомонов М.Ю., Латіна Г.О., Тонкопей Ю.Л., Заікіна Г.Л. Комплексні методики кількісної оцінки здоров’язбережувальної діяльності закладів освіти. Монографія. Суми, 2021. 236 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Антомонов М.Ю., Коробейніков Г.В., Хмельницька І.В., Харковлюк-Балакіна Н.В. Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень. Навчальний посібник. К. : Олімпійська література, 2021. 216 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Сердюк А.М., Полька Н.С., Савіна Р.В., Турос О.І. Наше кредо – профілактика. монографія. К. : Авіцена, 2021. 295 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Гуліч М.П. та ін. Збірник рецептур страв, кулінарних виробів і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей шкільного віку для закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та закладів сфери соціального захисту. За заг. ред. Мазаракі А.А. ; Київ. нац. торг.-економ. ун-т. К., 2021. 672 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)


Видання 2020 року

Гігієна та екологія в державному регулюванні містобудування / В.М. Махнюк, В.Г. Хоперія, О.О. Полька, Н.П. Павленко, Г.В. Очеретяна // За редакцією член-кореспондента НАМН України Н.С. Польки / Монографія. – К. : Міжрегіональний видавничий центр “Медіаінформ”, 2020. – 131 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Тимощук О.В., Полька Н.С., Сергета І.В. Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей сучасної учнівської і студентської молоді. Монографія. За ред. Польки Н.С. та Сергети І.В. Вінниця : ТВОРИ, 2020. 272 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» за 2001-2018 рр. : у 2-х ч. За ред. акад. Сердюка А.М. Київ : Медінформ, 2020:


Видання 2017-2019 років

Бердник О.В., Полька Н.С., Добрянська О.В., Рудницька О.П., Скочко Т.П. Дитяче населення крізь призму громадського здоров’я. Монографія. Kиїв : Медінформ, 2019. 200 с.(завантажити)

Савіна Р.В. Небайдужі нотатки: до історії Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України». Київ : Авіценна, 2019. 128 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Корзун В.Н., Воронцова Т.О., Антонюк І.Ю. Екологія і захворювання щитоподібної залози. Монографія. Київ : Медінформ, 2018. 743 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Полька Н. С., Гозак С. В., Єлізарова О. Т., Парац А. М., Станкевич Т. В., Калиниченко І. О., Заїкіна Г. Л., Латін Г. О. Розумова працездатність, навчальне навантаження та спосіб життя сучасних школярів: гігієнічні аспекти: [монографія]. За ред. Н.С. Польки, С. В. Гозак; НАМН України, ДУ “Ін-т громад. здоров’я ім. О.М. Марзєєва”. Київ : Медінформ, 2018. 214 c. (завантажити титульну сторінку та зміст)

Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. 2-е. изд. монография. Київ : Мединформ, 2017. 579 с. (завантажити титульну сторінку та зміст)


Щодо придбання примірників книжок та монографій звертатися до Науково-координаційного відділу +38(044)513-71-36.