Послуги лабораторії якості повітря

 1. Проведення інструментальних (натурних) досліджень якості атмосферного повітря:
  • відбір та аналіз проб з метою визначення концентрацій хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць та у викидах стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря;
  • фіксування метеорологічних параметрів;
  • визначення параметрів газопилового потоку;
  • гігієнічна оцінка стану забруднення атмосферного повітря.
 2. Проведення інструментальних (натурних) досліджень якості повітря житлових та громадських приміщень та повітря робочої зони:
  • відбір та аналіз проб повітря з метою визначення рівнів забруднення хімічними речовинами;
  • визначення параметрів мікроклімату приміщень;
  • гігієнічна оцінка стану забруднення повітря приміщень.
 3. Проведення токсиколого-гігієнічних та медико-біологічних досліджень щодо визначення безпечності для здоров’я людини хімічних та біологічних речовин, препаратів, матеріалів та виробів:
  • визначення токсикометричних параметрів під час оцінок гострих та хронічних впливів та при різних шляхах надходження хімічних речовин до організму людини;
  • математичне моделювання поширення хімічних речовин у приземному шарі атмосфери від пересувних та стаціонарних джерел забруднення під час оцінок гострих та хронічних впливів на організм людини;
  • розроблення наукових обґрунтувань з встановлення орієнтовно безпечних рівнів впливу та гранично допустимих концентрацій потенційно небезпечних хімічних речовин.
 4. Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємствах та розроблення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів; оцінка ефективності роботи газоочисного устаткування (ГОУ).
 5. Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо обґрунтування та встановлення розмірів санітарно-захисних зон для підприємств різних потужностей та галузей промисловості.
 6. Оцінка ризику для здоров’я населення, обумовленого хімічним забрудненням повітря, визначення та картографування зон підвищеної небезпеки та негативних біологічних ефектів для експонованого населення.
 7. Визначення генетично модифікованих організмів у продуктах харчування, біологічних домішках та лікарських засобах.
 8. Оцінка генетичної схильності населення до захворювань, обумовлених негативним впливом забруднення повітря.
 9. Проведення гігієнічної оцінки біологічного забруднення атмосферного повітря пилком аероалергенів.
 10. Розроблення нормативної та методичної документації в галузі гігієни та санітарної охорони повітря.
 11. Проведення наукових досліджень для розроблення медико-екологічних програм охорони громадського здоров’я / довкілля та організації / удосконалення мереж спостережень (моніторингу) за станом атмосферного повітря на місцевому та державному рівнях.
 12. Розроблення та освоєння нових методик визначення хімічних речовин у повітрі приміщень (зокрема робочої зони), атмосферному повітрі та викидах стаціонарних джерел в атмосферу, впровадження їх на практиці.