Лабораторія безпекових стратегій

Лабораторію створено у 2015 р.

Керівник – д. мед. н., проф. Скалецький Юрій Миколайович (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2263-953X)
тел.: +38(044)292-06-03, e-mail : yns53@i.ua

Інформаційні матеріали лабораторії безпекових стратегій

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Співробітники лабораторії проводять дослідження причин і поширеності дефектів надання медичної допомоги та їх наслідків в Україні з урахуванням закордонного досвіду для створення методології їх запобігання.
  • Науковці брали активну участь у підготовці проекту Воєнно-медичної доктрини України, а також в організації і проведенні Всеукраїнської міжвідомчої науково-практичної конференції «Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти» (14-15 червня 2016 р.).
  • Підготовлено проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про стан здоров’я населення України та ефективність діяльності системи охорони здоров’я».