Послуги лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів

 1. Проведення наукової експертизи щодо відповідності санітарному законодавству:
  • нормативно-технічної документації для різних галузей промисловості у випадках, передбачених законодавством;
  • хімічних та промислових виробів.
 2. Ідентифікація та кількісне вимірювання канцерогенних речовин класів поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) та нітрозамінів (НА) в атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, викидах підприємств, у харчових продуктах, воді, ґрунті та інших об’єктах довкілля.
 3. Оцінка канцерогенної та неканцерогенної небезпеки існуючого забруднення атмосферного повітря, повітря житлових та виробничих приміщень.
 4. Оцінювання небезпеки забруднення канцерогенними сполуками і їх попередниками ґрунтів, вирощеної на них рослинної продукції та продуктів харчування.
 5. Оцінювання небезпеки забруднення канцерогенними сполуками питної води різних джерел водопостачання.
 6. Визначення канцерогенного та неканцерогенного ризиків для населення за дії канцерогенних сполук різних класів: ПАВ (бенз/а/пірену, бенз/b/флуорантену, бенз/k/флуорантену, бенз/а/антрацену, дибенз/a,h/антрацену, хризену), НА (нітрозодиметиламіну, нітрозодіетиламіну) та важких металів (кадмію, нікелю, свинцю, хрому тощо) на організм людини з урахуванням їх вмісту в атмосферному повітрі, повітрі житлових, громадських і виробничих приміщень, питній воді, продуктах харчування, продуктах куріння, оцінювання соціальних втрат для населення.
 7. Визначення пріоритетних шляхів профілактики негативного впливу канцерогенів довкілля.
 8. Визначення стану забруднення атмосферного повітря, води і ґрунтів об’єктами різного народногосподарського профілю, в тому числі, наноматеріалами та біоцидами.
 9. Вивчення безпечності для здоров‘я людини хімічних та біологічних речовин, засобів, матеріалів та виробів, а саме:
  • визначення токсикометричних параметрів гострої та хронічноій дії забруднювачів довкілля;
  • обґрунтування гігієнічних нормативів гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої зони;
  • розробка токсиколого-гігієнічних паспортів речовин та сполук, які впроваджені у виробництво та побут.
 10. Проведення санітарно-епідеміологічної та ентомологічної та іншої оцінки біоцидів:
  • дезінфекційних засобів,
  • інсектицидних засобів,
  • репелентних засобів,
  • родентицидних засобів.

За консультаціями звертатись до завідувача лабораторії Бабія Віталія Филимоновича
за телефонами: +38(044)574-00-63; +38(067)183-80-62