Лабораторія безпеки життєдіяльності дитячого населення

Лабораторію створено в січні 1949 р. У різні роки лабораторію очолювали – А.Г. Попович, д. мед. н. М.В. Крижанівська, д. мед. н. Г.І. Яковенко, к. мед. н. Г.М. Єременко, д. мед. н., проф. Н.С. Полька, к. мед. н. Н.Я. Яцковська.

З 2011 р. керівник – д. мед. н. Платонова Аліна Георгіївна (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9896-2731).
Тел.: +38(044)292-14-05, e-mail : platonova65@yandex.ua

Послуги лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення

Інформаційні матеріали лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Комплексні наукові розробки з проблем захисту дитячого населення від шкідливих антропогенних чинників оточуючого середовища та оптимізації гігієнічних умов життєдіяльності;
  • Гігієнічний супровід проектування, обладнання та експлуатації навчальних, позашкільних та оздоровчих закладів для дітей;
  • Наукове обґрунтування та розробка рекомендацій щодо медико-профілактичних заходів та охорони здоров’я дитячого населення від впливу шкідливих антропогенних чинників середовища;
  • Фізіолого-гігієнічне обґрунтування режимів дня та умов життєдіяльності для дітей різного віку та з різним станом здоров’я;
  • Розробка проектів нормативно-правових актів та методичних документів у галузі гігієни дитинства.

Найвагоміші наукові досягнення:

  • Розроблено та впроваджено в практику стандарти фізичного розвитку школярів у вигляді нормативно-правого акту (Наказ МОЗ України від 13.09.2013р. № 802 «Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку»);
  • Науково обґрунтовано гігієнічні вимоги до безпечного для здоров’я дітей використання портативних типів комп’ютерної техніки у навчальному процесі та бездротового доступу до мережі Інтернет;
  • Розроблено метод інтегральної гігієнічної оцінки робочої пози дитини під час роботи на комп’ютері та методика гігієнічної оцінки впливу електронних засобів навчального призначення на функціональний стан нервової системи дітей 12-15 років;
  • Науково обґрунтовано систему контролю за показниками безпеки підручників на паперових та електронних носіях;
  • Розроблено методи оцінки ефективності оздоровлення дітей 6 – 17 років у закладах оздоровлення і відпочинку та визначення енерговитрат школярів на окремі види рухової діяльності.