Послуги лабораторії радіаційного моніторингу

 1. Дослідження вмісту радіонуклідів у воді питного та господарського водопостачання відповідно до вимог вітчизняної нормативної бази (ДСАНПіН 2.2.4-171-10 та НРБУ-97), а саме:
  • визначення сумарної альфа-, бета-активності;
  • визначення питомої активності радону-222, радію-226, радію-228 та природної суміші ізотопів урану;
  • визначення вмісту цезію-137 та стронцію-90;
  • дослідження вмісту природних радіонуклідів у питній воді свердловин для обґрунтування (затвердження) використання надр;
  • оцінка радіаційного забруднення скидної води підприємств (вимірювання сумарної альфа- і сумарної бета-активності, вмісту природних радіонуклідів, цезію-137 та стронцію-90).
 2. Дослідження води відповідно до вимог директиви Ради ЄС 98/83/ЄС від 03.11.1998 р. “Про якість води, призначеної для споживання людиною” (Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption), а саме:
  • визначення питомої активності тритію;
  • розрахунок дози опромінення (на основі вимірювання вмісту радію-226,
   радію-228, природної суміші ізотопів урану, полонію-210, свинцю-210).
 3. Вимірювання вмісту гамма-випромінюючих радіонуклідів (цезію-137, йоду-131, калію-40, радію-226, торію-232, урану) в продуктах харчування, промисловій продукції та сировині, відходах.
 4. Дослідження вагового вмісту урану та торію у сировині та продукції.
 5. Оцінка продуктів харчування, харчової сировини, харчових, дієтичних добавок тощо відповідно до Державних гігієнічних нормативів ДР-2005 “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді”.
 6. Оцінка радіоактивного забруднення зон впливу АЕС та ТЕС.
 7. Оцінка сучасних видів палива (біодизель, паливо із відходів) на вміст радіовуглецю (14C) відповідно до вимог Кіотського протоколу.
 8. Підготовка висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи радіоізотопної продукції, засобів захисту та контролю щодо ведення радіаційно-небезпечних робіт.