Лабораторія контролю якості та безпеки продукції

У 1993 р. на базі лабораторії еколого-гігієнічної безпеки було створено групу аналітичного контролю, яка з 2004 р. переросла у самостійну лабораторію контролю якості та безпеки продукції.

Керівник – к. е. н. Останіна Наталя Вадимівна (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6459-7219).
Тел.: +38(044)513-71-33, +38(044)292-14-17, e-mail: druglab@ukr.net

Послуги лабораторії контролю якості та безпеки продукції

Інформаційні матеріали лабораторії контролю якості і безпеки продукції

Основні напрямки наукової діяльності:

На базі лабораторії контролю якості продукції, лабораторії санітарної мікробіології та клініки піддослідних тварин (віварію) було створено Державну науково-дослідну лабораторію з контролю якості лікарських засобів, яка на сьогоднішній день виконує випробування та науково-дослідні роботи з контролю якості:

 • лікарських засобів;
 • діючих речовин (субстанцій);
 • допоміжних речовин;
 • лікарської рослинної сировини;
 • спеціальних харчових продуктів (добавок);
 • виробів медичного призначення та інших товарів, дозволених до реалізації в аптечних закладах та їх структурних підрозділах.

Найвагоміші наукові досягнення лабораторії:

 • Доведено необхідність удосконалення існуючої законодавчої бази стосовно виробництва, контролю якості та кінцевої реалізації дієтичних добавок в Україні та її гармонізації до вимог міжнародних стандартів.
 • Обґрунтовано необхідність розробки та створення державної програми, яка б містила вимоги до проведення санітарно-епідеміологічної та клініко-фармакологічної експертизи дієтичних добавок, до проведення державної реєстрації, для встановлення відповідності продукції діючим законодавчим і нормативним актам щодо якості та безпеки.
 • На основі проведеного аналізу національних та зарубіжних нормативних документів підтверджено необхідність розробки та удосконалення методів ідентифікації та кількісного визначення активних складових дієтичних добавок.
 • Доведено, що кваліфікація стандартного (референтного) зразку безпосередньо впливає на отриманий результат кількісного визначення конкретного вітаміну або інших складових.
 • Проведено ідентифікацію та визначення кількісного вмісту активних інгредієнтів методом ВЕРХ з використанням валідованих методик Фармакопеї США (метод 1 та метод 2) у дев’яти зразках вітамінних дієтичних добавок, які мали висновок санітарно-епідеміологічної експертизи та реалізувалися на ринку України.
 • Практично доведено, що найбільш швидким, точним та сучасним методом визначення кількісного вмісту селену у досліджуваних зразках дієтичних добавок є метод атомно-абсорбційної спектрометрії, оскільки він не потребує спеціальної пробо-підготовки.
 • Розроблено та внесено до Державної Фармакопеї України загальну статтю «Дієтичні добавки».