Наукові підрозділи Інституту

Науково-координаційний відділ

Відділ супроводу державних програм та міжнародних зв’язків

Відділ освітньо-наукової діяльності

Лабораторія гігієни грунту та відходів

Лабораторія якості повітря

Лабораторія гігієни природних, питних вод

Лабораторія радіаційного моніторингу

Лабораторія радіаційного захисту

Лабораторія санітарної мікробіології та дезінфектології

Лабораторія контролю якості і безпеки продукції

Лабораторія безпеки фізичних факторів

Лабораторія епідеміології НІЗ та медичної інформатики

Лабораторія соціальних детермінант здоров’я населення

Лабораторія гігієни харчування та безпечності харчової продукції

Лабораторія безпеки життєдіяльності дитячого населення

Лабораторія гігієни планування та забудови населених місць

Лабораторія гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів

Лабораторія безпекових стратегій

Лабораторія біоцидів і токсикології

Науково-технічна бібліотека