Послуги лабораторії соціальних детермінант здоров’я населення

  • Методична, консультативна та практична допомога закладам освіти, громадським організаціям, установам та відомствам з питань створення здоров’язбережувальних умов життєдіяльності і організації навчальної діяльності дітей і молоді.
  • Проведення науково-дослідних робіт, за результатами яких видається науковий звіт та висновок наукової експертизи щодо відповідності санітарному законодавству предметів вжитку та побуту дітей та дорослих, в тому числі одягу, взуття, іграшок, засобів гігієни, устаткування та обладнання, технічних засобів навчання, освітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
  • Наукове обґрунтування авторських педагогічних технологій та методик освітньої діяльності, в тому числі технологій дистанційного навчання, з позицій їх спрямованості на збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді.
  • Оцінка фізичного розвитку, ментального здоров’я, функціонального та психофізіологічного стану, адаптаційно-резервних можливостей організму людей різних вікових груп, в тому числі дітей.
  • Виявлення негативних факторів умов і організації навчального процесу, умов життєдіяльності, способу життя дітей і молоді. Оцінка ризиків для здоров’я та прогнозування формування здоров’я дітей і молоді під впливом факторів освітнього середовища, розпорядку дня, способу життя, умов життєдіяльності.
  • Розробка рекомендацій щодо корекції умов і організації навчання, навчального навантаження, фізичного виховання в закладах освіти; способу життя дітей і молоді.
  • Експертна гігієнічна оцінка закладів освіти та гігієнічний супровід на етапі проектування та експлуатації.
  • Експертна гігієнічна оцінка комплексу факторів навчального середовища, навчального навантаження, організації навчального процесу.
  • Консультації населення з питань первинної та вторинної профілактики вродженої та спадкової патології.
  • Розрахунок прогнозу та ризику формування репродуктивної патології.