Основні наукові напрями Інституту

Основними науковими напрямами Інституту є:

 • удосконалення засад профілактичної медицини у питаннях сприяння здоров’ю і запобігання розвитку захворювань згідно з  міжнародним законодавством у галузі громадського здоров’я;
 • розроблення  та вдосконалення, у відповідності з європейськими  вимогами, законодавчих, нормативно-методичних та організаційно- розпорядних документів щодо збереження і зміцнення здоров’я населення, профілактики хронічних захворювань, поліпшення умов життєдіяльності та попередження впливу шкідливих чинників на організм людини в умовах надзвичайних ситуацій та змін клімату;
 • проведення досліджень та розроблення законодавчих, нормативно-методичних і організаційно-розпорядних документів спрямованих на убезпечення населення від наслідків військової агресії та визначення збитків громадському здоров’ю, пов’язаних із забрудненням повітря, ґрунтів та води ;
 • розроблення методичних основ визначення шкідливих чинників довкілля (фізичних, хімічних, біологічних) та встановлення ризиків для здоров’я від їх впливу на населення для вирішення питань управління якістю здоров’я та навколишнього середовища;
  – розроблення та вдосконалення  методик визначення  токсичних елементів, в тому числі  важких металів, в рідкій і твердій фазах;
  – проведення наукової оцінки відповідності містобудівної документації медико-санітарним правилам щодо безпечності для здоров’я населення;
 • актуалізація принципів нормування хімічних речовин в повітрі, ґрунтах, воді, відходах, харчових продуктах та сировині, отриманих на постраждалих внаслідок війни територіях;
 • удосконалення методів та систем моніторингу стану здоров’я населення та факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, які впливають на його;
 • вивчення ролі способу життя, організації навчального процесу,  умов життєдіяльності та інших факторів, що формують здоров’я дітей та молоді ;
 • удосконалення медико-санітарної  оцінки та контролю якості продуктів харчування, питної води, лікарських та косметичних засобів;
 • удосконалення та наукове обґрунтування забезпечення якості дієтичних добавок та лікарських засобів;
 • наукове обґрунтування методів оцінки ефективності виробів медичного призначення та  дезінфекційних засобів щодо профілактики хвороб;
 • встановлення економічної ефективності профілактичних заходів у сферах громадського здоров’я та медичної екології (визначення користі, шкоди та збитків здоров’ю).