Лабораторія гігієни планування та забудови населених місць

Лабораторію засновано в 1931 р. У різні роки її очолювали – професори В.І. Пальгов, Є.С. Лахно, д. мед. н. В.В. Булгаков, І.С. Кіреєва.

Керівник – д. мед. н., проф. Махнюк Валентина Михайлівна (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6196-4370)
Тел.: +38(044)292-14-41, e-mail: smogil@ukr.net

Послуги лабораторії гігієни планування та забудови населених місць

Інформаційні матеріали лабораторії гігієни планування та забудови населених місць

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Наукове обґрунтування гігієнічних вимог і норм планувальної організації та забудови територій з урахуванням напрямів реформування народно-господарського комплексу, розвитку нових форм діяльності, зміни принципів містобудівного планування;
 • Розробка сучасної методології комплексної гігієнічної оцінки стану навколишнього середовища і здоров’я населення для медико-екологічного районування (зонування) територій державного, регіонального, місцевого рівня з метою обґрунтування санітарно-гігієнічних вимог до містобудівного планування територій;
 • Удосконалення санітарної класифікації промислових підприємств та інших виробничих об’єктів з урахуванням впровадження сучасних технологій і потужності;
 • Гігієнічна оцінка нових форм забудови території міст та обґрунтування рекомендацій щодо доцільності впровадження їх в практику містобудування;
 • Гігієнічне обґрунтування вимог до планування курортно-рекреаційних територій та оздоровчих закладів у сучасних умовах розвитку рекреаційної галузі;
 • Удосконалення санітарного законодавства та нормативно-методологічної бази в галузі гігієни планування і забудови населених місць, промислових і курортно-рекреаційних територій;
 • Наукова санітарно-епідеміологічна експертиза схем і проектів районного планування, генпланів міст, проектів розміщення і будівництва житлових, промислових, курортно-рекреаційних, комунальних об’єктів тощо.

Найвагоміші наукові досягнення:

 • Наукові дослідження лабораторії спрямовані на вирішення найбільш актуальних санітарно-гігієнічних проблем міського і сільського будівництва, благоустрою населених пунктів, регіонального планування територій з урахуванням розвитку промисловості, курортно-рекреаційної галузі, охорони навколишнього середовища.
 • В лабораторії вирішуються комплексні проблеми з санітарно-гігієнічного обґрунтування заходів до територіальних комплексних схем охорони природи та схем розвитку і розміщення продуктивних сил (Донецького району м. Запоріжжя), генеральної схеми планування території України, генерального плану міста Києва на період до 2020 р., досліджено гігієнічну ефективність реалізації генпланів ряду промислових міст України.
 • Обґрунтовано гігієнічні рекомендації щодо оптимізації показників щільності населення в сельбищних районах великого міста та планувальних обмежень міських вулиць з різною інтенсивністю транспортних потоків, розроблено гігієнічні вимоги до розміщення підприємств малої потужності різних галузей виробництва і розміри СЗЗ для них, обґрунтовано нормативні СЗЗ для об’єктів буріння газових свердловин, вітрових електростанцій.
 • У науковому доробку лабораторії вагоме місце займає участь у розробці нормативних та методичних документів.