Постійно діючі секції Вченої ради

Профільні секції Вченої ради Інституту створені та розпочали свою роботу в 2009 році.

Останні зміни у складі Профільних секцій узгоджені Вченою радою Установи 31 жовтня 2022 р. / Протокол №4 / та затверджено наказом директора Інституту №1д/37 від 31 жовтня 2022 р.

Профільні секції Вченої ради
ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

1. Секція: Гігієнічні аспекти громадського здоров’я
1.1. Лабораторія епідеміологічних досліджень і медичної інформатикиСпівголови:
д.мед.н.,проф. Гуліч М.П.
д.мед.н.,с.н.с. Гозак С.В.
секретар к.мед.н. Станкевич Т.В.
1.2. Лабораторія профілактики аліментарно – залежних захворювань
1.3. Лабораторія соціальних детермінант здоров’я дітей
1.4. Лабораторія безпеки життєдіяльності дитячого населення
1.5. Лабораторія безпекових стратегій в охороні здоров’я
1.6. Науково-координаційний відділ 1.7. Відділ супроводу державних програм та міжнародних зв’язків 1.8. Відділ аспірантури
2. Секція: Еколого-гігієнічна безпека
2.1. Лабораторія якості повітряСпівголови:
д.мед.н.,проф. Турос О.І.
д.мед.н.,проф. Махнюк В.М.
секретар к.б.н. Павленко Н.П.
2.2. Лабораторія гігієни природних, питних вод
2.3. Лабораторія гігієни грунту та відходів
2.4. Лабораторія гігієни планування та забудови населених місць
2.5. Лабораторія гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів
2.6. Лабораторія гігієни фізичних факторів довкілля
2.7. Лабораторія радіаційного моніторингу
2.8. Лабораторія радіаційного захисту 2.9. Відділ супроводу державних програм та міжнародних зв’язків
3. Секція: Медико-біологічні проблеми
3.1. Лабораторія контролю якості і безпеки продукціїСпівголови:
д.б.н.,проф.Томашевська Л.А.
к.е.н. Останіна Н.В.
секретар 
к.б.н. Григоренко Л.Є.
3.2. Лабораторія санітарної мікробіології та дезінфектології
3.3. Лабораторія безпеки хімічних матералів
3.4. Лабораторія токсикології
3.5. Науково-координаційний відділ
3.6. Відділ супроводу державних програм та міжнародних зв’язків