Підвищення кваліфікації співробітників Інституту

Співробітники інституту постійно підвищують власний рівень кваліфікації, беруть участь у тренінгах та семінарах з профільних питань, а також з допоміжних питань для підвищення ефективності роботи:

 • 02.06.10 – курс «Моделювання якості повітря та тренінг SHERPA» європейського Об’єднаного дослідницького центру, м. Іспра, Італія;
 • 28.02-03.03 – навчальний курс лекцій науково-практичного семінару «Можливості хроматографічних аналізаторів у випробувальних лабораторіях: газова та рідинна хроматографія, Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю;
 • 27.03 – вебінар «Сравнительный анализ требований EP/ ГФУ, USP, ГФ РФ к проверке пригодности методик испытания микробиологической чистоты», ТОВ «Стандарти, Технології, Розвиток»;
 • 28.03 – вебінар «Валидация метод испытания микробиологической чистоты (подходы к валидации методик, примеры оформления документации», ТОВ «Стандарти, Технології, Розвиток»;
 • 31.01-03.02 – семінар «Спеціаліст лабораторії у відповідності з вимогами стандарту ISO/IEC 17025»;
 • 18.04 – вебінар «Контроль стерильности лекарственных средств и медицинских изделий», ТОВ «Стандарти, Технології, Розвиток»;
 • 27.04 – семінар «Музейные культуры: критерии текущего контроля качества при работе с тест-штаммами. Питательные среды»;
 • 02-06.07 – вивчення технології «TRAIDENIS», що передбачає виробництво споруд для очищення стічних вод, Литва;
 • 12.07 – підвищення кваліфікації «Правове регулювання, інвентаризація та екологічно безпечне поводження з поліхлорованими дифенілами (ПХД) в Україні», організований Міністерством екології та природних ресурсів України;
 • 21.07 – вебінар «Обращение с культурами тест-микроорганизмов в микробиологической лаборатории контроля качества», ТОВ «Стандарти, Технології, Розвиток»;
 • 09.08 – вебінар «Випробування «Бактеріальні ендотоксини при контролі якості лікарських засобів відповідно до вимог ДФУ, 2.0», ТОВ «Стандарти, Технології, Розвиток»;
 • 21.09 – навчальний семінар для хіміків аналітиків, що використовують в роботі метод аналізу – високоефективна рідинна хроматографія, який проведено компанією Феноменекс (США);
 • 26.09 – семінар «Практичні аспекти кваліфікації складських приміщеннь. Температурний маппінг»;
 • 17.10 – семінар «Досвід підготовки до акредитації в НААУ медичних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ ЕN ISO 15189:2015: ключові етапи, проблемні питання та помилки», Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю;
 • 17.10 – семінар «Государственная Фармакопея Украины. Фармакопейные аспекти стандартизации и качества лекарственных средств»;
 • 13-17.11 – тренінг курси МАГАТЕ “Radon for building professionals” (Радон для фахівців з будівництва), Іспанія;
 • 22.11 – вебінар «Микробиологические аспекты валидации процессов микробиологической лаборатории контроля качества”, ТОВ «Стандарти, Технології, Розвиток».

На базі інститут підвищили власний рівень підготовки – 10 співробітників інституту, на виїзних заходах – 75.

Співробітники інституту є членами редколегії журналу «Довкілля та здоров’я», збірки «Гігієна населених місць», Журналу Національної академії медичних наук України, журналу «Медичні перспективи»; журналу «Водозабезпечення та водне господарство», журналу «Стандартизація, сертифікація, якість», журналу «Медична сестра дошкільного закладу»; міжнародного щорічника «Здоров’я і суспільство» (Радом, Польща).

Участь у підвищенні кваліфікації лікарів

Слід зазначити, що за відсутності фінансування ця робота не має планового характеру і постійні навчальні цикли не проводяться. У 2017 році прослухавши різного напряму лекції, семінари, практичні заняття, підвищили свою кваліфікацію 59 фахівців – на базі інституту, 288 – на виїзних заходах. Це студенти медичних, фармацевтичних та екологічних спеціальностей, лікарі, мікробіологи, фахівці управління якістю, спеціалісти лабораторій харчової та переробної галузей, педагоги.

У Лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей пройшла стажування для підвищення кваліфікації науково-педагогічний працівник, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди (13.02-13.03).
Студенти 2-го курсу Національного фармацевтичного університету пройшли 4-тижневе стажування за напрямом «Якість, стандартизація та сертифікація» в Лабораторії контролю якості продукції (11.12.2017-06.01.2018).

Студенти 4-го курсу медичного коледжу – на базі ДУ «ІГЗ ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» прослухали кілька лекцій на тему «Громадське здоров’я» (13.09, 11.10) та «Значення системи громадського здоров’я для суспільства» (15.11).

На постійній основі фахівці інституту читають лекції:

 • для студентів Національного медичного університету ім.О.О. Богомольця «Лекція з безпеки пацієнтів», «Гігієнічні питання будівництва об‘єктів містобудування»;
 • для студентів, які здобувають фах військового лікаря в Українській військово-медичній академії курс лекцій «Загальна гігієна»;
 • для студентів факультету екологічної безпеки Національного авіаційного університету лекції «Система оцінки якості повітря» та «Оцінка ризику для здоров’я населення, обумовленого забрудненням повітря».

Для лікарів ДУ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України» прочитано лекцію «Проблеми протирадіаційного захисту через 30 років після аварії на ЧАЕС» (01.09).

Для лікарів прочитано 2 лекції «Помилки і їх попередження» – в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва (14.07) та 12 клінічній лікарні м. Києва (18.08).

Для екологічних аудиторів, інженерів-екологів Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління прочитано лекції за темами: «Система регулювання атмосферного повітря», «Санітарно-захисні зони. Оцінка ризику для здоров’я населення».

Для фахівців управління якістю в Лабораторії контролю якості продукції проведено 6 семінарів на тему «Загальні вимоги до випробувальних лабораторій» та «Керування зовнішньою документацією» (26.10, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11).

Фахівці Лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології в рамках договору про творчу співпрацю з Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського організували семінар «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи» та прочитали лекцію «Санітарно-екологічна ситуація у книгосховищах» працівникам бібліотек, зацікавленим науковцям (05.10).

Фахівців Лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології залучають до проведення Семінарів-практикумів для спеціалістів лабораторій харчової та переробної галузей, мікробіологів, фахівців із стандартизації та якості. Прочитані лекції на тему:

 • «Мікробіологічні методи контролю якості та безпеки сировини та готової продукції. Актуальні питання проведення випробувань харчових продуктів за мікробіологічними показниками» (17.02);
 • «Мікробіологічні методи контролю якості та безпеки сировини та готової продукції» (24-25.05, 15-16.11);
 • «Актуальні питання мікробіологічного контролю харчових продуктів» (20.07).

Лабораторія радіаційного захисту була залучена до організації Виїзного семінару МАГАТЕ «Розробка радонової програми та стратегії в Республіці Молдова» (12-15.09), розрахований на спеціалістів у галузі громадського здоров’я (радіаційна гігієна).