Послуги лабораторії гігієни планування та забудови населених місць

Назва роботи
І.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів державних будівельних норм з гігієни планування та забудови населених місць, будівництва споруд житлового та громадського призначення (проект висновку, науковий звіт, науковий відгук)
І.1.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка І редакції
І.1.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка остаточної редакції
І.1.3. Санітарно-епідеміологічна оцінка змін до проектів ДБН
І.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів відомчих нормативних та нормативно-технічних документів
І.2.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів змін до проектів відомчих нормативних та нормативно-технічних документів
І.3. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів Технічних умов на електротехнічне обладнання (трансформаторні підстанції, установки очистки водопідготовки тощо)
1.3.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів Технічних умов з модифікаціями електротехніч-ного обладнання 1500 грн.(плюс 540 грн – кожна модифікація)
І.4. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектних матеріалів щодо розміщення трансформаторних підстанцій
І.5. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектних матеріалів щодо альтернативних систем сміттєви-далення в житлово-громадських комплексах з категоріями
І.6. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектних матеріалів щодо розміщення сучасного високотехнологічного медичного обладнання (МРТ, рентген апарат та ін.) в закладах охорони здоров‘я
І.7. Санітарно-епідеміологічна оцінка електронного і електричного обладнання та приладів промислового та побутового призначення (в т.ч. будівельного)
І.8. Санітарно-епідеміологічна оцінка медичного транспорту
І.9. Санітарно-епідеміологічна оцінка виробів медичного призначення– вироби виготовлені з твердих матеріалів, пластмаси, пластику, скла тощо /І категорія/  – медичні матеріали (марлеві пов’язки, халати, бахіли тощо) /ІІ категорія/
І.9.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка виробів вторсировини з пластмасів
І.10. Санітарно-епідеміологічна оцінка побутових виробів (меблі, предмети інтер‘єру, предмети декору, посуд, картини, телескопи тощо)
І.11. Будівельні матеріали та вироби
І.12. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкція) артсвердловин (з розглядом питань визначення, встановлення, скорочення розмірів І поясу ЗСО)
І.13. Санітарно-епідеміологічна оцінка санітарно-епідеміологічної складової проектної документації водоохоронних зон
І.15. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації водоохоронних зон
ІІ.1.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка передпроектних матеріалів на відведення земельної ділянки під будівництво індивідуального житлового будинку, гаража, прибудову та надбудову до існуючого житлового будинку тощо
ІІ.1.1.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка передпроектних матеріалів на відведення земельної ділянки під будівництво житлово-громадських комплексів (зміна цільового призначення, оцінка забруднення)
ІІ.1.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектівземлевідводівдля окремих середньоповерхових житлових будинків
ІІ.1.3. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів для окремих багатоповерхових та висотних житлових будинків
ІІ.1.4. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів землевідводів для громадських споруд– Санітарно-епідеміологічна оцінка
ІІ.1.5. Санітарно-епідеміологічна оцінка передпроектних матеріалів на відведення земельної ділянки під будівництво житлово-громадських комплексів
ІІ.2.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на будівництво багатоповерхового житлового будинку або об‘єкта нежитлового призначення вбудованого в житлову або громадську будівлю
ІІ.2.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на будівництво житлових та громадських комплексів
ІІ.2.3. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на будівництво (реконструкцію) об‘єктів нежитлового призначення, вбудованих в житлові або громадські будівлі
ІІ.2.4. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації вентиляційних систем медичних приміщень
II.3.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо будівництва індивідуального житлового будинку в частині гігієнічної оцінки умов інсоляції та природної освітленості
II.3.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектних матеріалів щодо будівництва багатоповерхових житло-вих будинків (при ущільненні забудови) та житлових комплексів на відповідність дотримання нормативних показників площі функціональних майданчиків прибу-динкової території, інсоляції і освітленості та забезпеченості населення об’єк-тами повсякденного обслуговування (ДСП №173-96, пп.4.8-4.11)
II.3.3. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектних матеріалів щодо будівництва багатоповерхових житлових будинків (при ущільненні забудови) та житлових комплексів на відповідність дотримання нормативних показників природної освітленості прилеглої забудови ДСП №173-96, пп.4.8-4.11 та “Природне і штучне освітлення. ДБН В.2.5-28-2018”)
II.3.4. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектних матеріалів щодо альтернативних систем поводження з відходами
II.3.5. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектних матеріалів щодо будівництва та функціонування котелень за категоріями
ІІ.4. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) об‘єктів обслуговування автотранспорту /автомийки, гаражі, станції технічного обслуговування/
ІІ.5. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) об‘єктів АЗС, АГЗП, АГЗК (з розглядом питань санітарної класифікації, встановлення розмірів СЗЗ* та спеціальних обґрунтувань стосовно дотримання санітарних норм і правил)
ІІ.6.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) об‘єктів буріння газових свердловин
ІІ.6.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) газокомпресорних станцій, УКПГ, УППГ тощо з розглядом питань щодо встановлення чи скорочення розмірів СЗЗ
ІІ.6.3. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) біогазових установок з розглядом питань щодо встановлення чи скорочення розмірів СЗЗ
ІІ.7.0.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) об‘єктів І класу небезпеки (СЗЗ 3000 м) за ДСП № 173-96
ІІ.7.0.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) кар‘єрів по видобуванню залізних руд відкритим способом з використанням вибухових засобів І класу небезпеки (СЗЗ 1500 км) за ДСП № 173-96
ІІ.7.0.3. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) великих сільськогосподарських комплексів І класу небезпеки (СЗЗ від 1000-2000 м) за ДСП № 173-96 (об‘єктів свинарства, птахівництва та ін.)
ІІ.7.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на будівництво (реконструкцію) великих промислових комплексів І класу небезпеки за ДСП № 173-96 (чорної та кольорової металургії, нафтопереробки, об‘єктів з видобування і збагачення рудних копалин, комплексів очисних споруд, об‘єктів знешкодження промислових відходів тощо)
ІІ.7.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на будівництво (реконструкцію) крупних промислових підприємств ІІ класу небезпеки (металургійних, коксохімічних, хімічних, гірничо-видобувних, гірничозбагачувальних тощо), тваринницьких та птахівницьких комплексів тощо
ІІ.7.3. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) промислових підприємств ІІІ класу небезпеки різних галузей (машинобудівних, хімічних, окремих виробництв і цехів чорної і кольорової металургії, крупних підприємств з виробництва будівельних матеріалів тощо), крупних моно профільних об‘єктів сільгоспвиробництва, крупних комунальних об‘єктів
ІІ.7.4. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) промислових підприємств IV класу небезпеки різних галузей (машинобудівних, хімічних, окремих виробництв і цехів чорної і кольорової металургії, крупних підприємств з виробництва будівельних матеріалів тощо), крупних моно профільних об‘єктів сільгоспвиробництва, крупних комунальних об‘єктів /встановлення чи скорочення розмірів СЗЗ та планувальна діяльність/
ІІ.7.5. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на реконструкцію складів зберігання отрутохімікатів та мінеральних добрив (в т.ч. з цехами по змішуванню інгредієнтів та фасуванню пестицидів і мінеральних добрив)
ІІ.7.6. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) промислових підприємств V класу небезпеки (металообробних, хімічних, будівельних та об‘єктів сільгоспвиробництва) розглядом питань щодо встановлення чи скорочення розмірів СЗЗ
ІІ.7.7.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) ліній електропередач, підстанцій – надалі ЛЕПП з розглядом питань щодо встановлення чи скорочення розмірів СЗЗ
ІІ.7.7.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) вітроелектростанцій (сонячних електростанцій) з розглядом питань щодо встановлення чи скорочення розмірів СЗЗ
ІІ.7.8. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) насосних станцій господарсько-побутової каналізації з розглядом питань щодо встановлення чи скорочення розмірів СЗЗ
ІІ.7.9.1. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) напірних трубопроводів з розглядом питань щодо встановлення чи скорочення розмірів СЗЗ
ІІ.7.9.2. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектних матеріалів на розміщення (планування, будівництво/ реконструкція) споруд механічної та біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод з розглядом питання встановлення СЗЗ
ІІ.7.10. Р Санітарно-епідеміологічна оцінка огляд проектних матеріалів, проведення візуального обстеження з фото фіксацією та оформлення науково-гігієнічного паспорту щодо дотримання безпеки для здоров‘я та життя людини
ІІ.8. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації на розміщення, будівництво (реконструкцію) міні-цехів та міні-виробництв харчової, деревообробної, будівельної, легкої промисловості тощо
ІІ.9. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації містобудівного проектування
ІІ.10. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів зон санітарної охорони курортів
ІІ.11. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації містобудівного проектування:
ІІ.11.1. Схеми районного планування, схеми планування територій курортно-рекреаційного призначення
ІІ.11.2. Генеральні плани міст
ІІ.11.3. Проекти детального планування територій
ІІ.12. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектної документації, у якій обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від стаціонарних джерел
ІІ.13. Санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів наслідків планової діяльностісуб‘єктів господарювання для безпечності життєдіяльності людей, їхнього здоров‘я відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
ІІ.14. Санітарно-епідеміологічна оцінка містобудівної документації:  Детальних планів територій Генеральних планів населених пунктів щодо розміщення житлової, громадської та виробничої забудови в частині проведення стратегічної екологічної оцінки для забезпечення умов життєдіяльності людей, їхнього здоров‘я відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
ІІ.15. Санітарно-епідеміологічна оцінка містобудівної документації: Детальних планів територій Генеральних планів населених пунктів щодо розміщення підприємств в частині проведення стратегічної екологічної оцінки для забезпечення умов життєдіяльності людей, їхнього здоров‘я відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
ІІ.16. Участь у громадських слуханнях щодо розгляду розроблених Детальних планів територій, Генеральних планів населених місць щодо розміщення житлової, громадської, виробничої забудови та окремих підприємств відповідно до Законів України «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про регулювання містобудівної діяльності» (з розрахунку на 1 фахівця) –при проведенні громадських слухань на рівні облвиконкомі, облдержадміністрації, міськ ради м.Києва (КМДА) /І категорія/;  – при проведенні громадських слухань на рівні райдержадміністрації та міськвиконкомів /IІ категорія/; – при проведенні громадських слухань на рівні селищних сільських рад /ІІІ категорія/
ІІІ. Науково-гігієнічний супровід проектних робіт, за новими, невивченими у гігієнічному відношенні, технологіями /термін від 6 місяців до 1 року
IV.1. Надання консультативної допомоги у питаннях планування та забудови населених пунктів з урахуванням закордонного досвіду: – розміщення підприємств та виробництв І-ІІІ класу небезпеки за ДСП № 173-96; – розміщення нових підприємств та виробництв не вивчених у санітарно-гігієнічному відношенні; – санітарно-епідеміологічна оцінка розміщення житлових та громадських комплексів.
IV.2. Надання консультативної допомоги у питаннях планування та забудови населених пунктів: – розміщення підприємств та виробництв IV-V класу небезпеки за ДСП № 173-96; – розміщення мініпідприємств та виробництв не вивчених у санітарно-гігієнічному відношенні.
IV.3. Надання консультативної допомоги у питаннях планування та забудови населених пунктів: санітарно-епідеміологічна оцінка розміщення житлових та громадських будівель.
V. Розробка санітарно-епідеміологічної складової до проектів будівництва промислових та виробничих об‘єктів щодо канцерогенних та неканцерогенних ризиків впливу їх діяльності на здоров‘я населення
  • СЗЗ* – санітарно-захисна зона