Міжнародні зв’язки Інституту

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» за договорами про творче співробітництво співпрацює з наступними організаціями:

 • Робочою групою ВООЗ з атмосферного повітря;
 • Робочою групою ВООЗ «Зміни клімату та здоров’я»;
 • Європейським регіональним бюро ВООЗ з питань навколишнього середовища та здоров’я;
 • Європейською цільовою групою з навколишнього середовища та здоров’я;
 • Швейцарською Агенцією Розвитку та Співробітництва (ШАРС);
 • Світовим Банком;
 • Науково-дослідним інститутом доктора Рата (США);
 • Регіональним підрозділом Північно-Східної Європи Фірма ECOLAB Sp.z.o.o. (Польща);
 • Європейським суспільно-технічним університетом в місті Радом (Польща);
 • Медичним університетом м. Доккіо, Японія;
 • University of Surrey (Велика Британія).

Співробітниками інституту протягом останніх років проводились спільні міжнародні наукові дослідження:

 • «Сприйняття радіаційних ризиків населенням України». Термін виконання: 2009-2011 рр. Організація-співвиконавець: Університет м. Нагасакі, Інститут захворювань атомного бомбардування. Керівник проекту зі японської сторони – професор Йошисата Шибата.
 • «Розробка національної стратегії щодо профілактики неінфекційних захворювань, пов’язаних зі способом життя, особливостями харчування та фізичної активності населення». Спільно з Європейським регіональним бюро ВООЗ (2009-2011 рр.). Назва: «Визначити поширеність факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань, пов’язаних зі способом життя, в умовах глобалізації та економічної кризи серед підлітків 13-15 років».

Також за міжнародним грантом виконувалась науково-дослідницька робота «Обґрунтування шляхів зменшення переходу природних радіонуклідів у місцях добування і переробки урану» (проект № 3290). Керівник – д.б.н., професор Лось І.П. Співвиконавці: Український науково-дослідний інститут гідрометеорології, Центр радіоекологічного моніторингу. УНТЦ. Керівник проекту – Ив Кармел.

У межах наукового співробітництва виконувались також наступні НДР:

 • «Сприйняття радіаційних ризиків населенням України» спільно з Японією, Atomic Bomb Disease Institute, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences (керівники – академік НАМНУ Сердюк А.М., професор Йошисада Шибата).
 • «Обґрунтування зменшення надходження природних радіонуклідів в організм людини та навколишнє середовище на уранових об’єктах» (спільно з фахівцями відповідних установ Японії, Польщі, Швеції, Бельгії, Німеччини). Керівник – д.техн.наук Бузинний М.Г.
 • «Глобальне опитування підлітків щодо тютюнопаління (ГОПТ), 2010 – 2012 рр. Науковий керівник – заступник директора з наукової роботи, член-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор Полька Н.С.
 • «Шкільне середовище та респіраторне здоров’я дітей» (“School Environment and Respiratory Health of Children”, SEARCH II) (15.11.2010 – 15.11.2013) проведено за підтримки Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Country Office Hungary; National Institute of Environmental Health).

Фахівці установи приймали участь у проєкті з Глобальної оцінки та аналізу стану санітарії та питної води в Україні на 2013-2014 роки (GLAAS), яка є ініціативою ООН та виконується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Ці результати «Глобального аналізу і оцінки стану санітарії та питного водопостачання (ГЛААС) в Україні» на 2013-2014 рр. вперше було представлено серед 86 країн. Матеріали висвітлено на сайтах GLAAS 2014 full report:
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/139735/9789241508087_eng.pdf?sequence=1
Main findings:
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/143953/WHO_FWC_WSH_14.01_eng.pdf?sequence=2
Country highlights:
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/glaas/glaas-2013-14/glaas-2013-14-country-highlights/ukraine.pdf?sfvrsn=3014f49_8
External Support Agency Highlights:
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/wash-systems-monitoring/un-water-global-analysis-and-assessment-of-sanitation-and-drinking-water/2013-2014-cycle/external-support-agency-highlights

Обговорення питань санітарії та питної води обговорювалось на Нараді високого рівня (Осло, Норвегія, 6-7 травня 2015 р.). Матеріали Наради високого рівня висвітлено у публікації: Рrotocol on water and health. Effective approaches to drinking-water quality surveillance (mеeting report) // WHO Regional Office for Europe to: Publications WHO. – Copenhagen, 2015. – P. 28) та на офіційному сайті ВООЗ: https://www.who.int.

Фахівці інституту беруть активну участь у конкурсах на здобуття закордонних грантів. Зокрема, в 2012 році спільно відділом супроводу державних програм та міжнародних зв’язків і лабораторією гігієни атмосферного повітря та оцінок ризику інституту разом з ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ» та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ» розроблено та подано Проєкт «Організація підвищення кваліфікації: Інтердисциплінарний Центр Глобального впливу довкілля та професійних факторів на здоров’я в Україні» (Project «Building on Excellence: an Interdisciplinary GEOHealth Hub in Ukraine») до Fogarty International Centre (FIC) of the National Institutes of Health, USA (Міжнародний центр Фогарті) (керівник – директор установи, академік НАМНУ, д.мед.н., професор Сердюк А.М.). Отримано позитивне рішення, термін виконання проекту: 2013-2015 рр. Проєкт виконувався спільно з ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ» та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології».

Також у 2013 році відділом супроводу державних програм та міжнародних зв’язків подано Проекти «Зміцнення потенціалу в галузі раціонального управління біоцидів (пестицидів і дезінфікуючих засобів), щоб зменшити вплив на населення в Україні» (керівник – директор установи, академік НАМНУ, д.мед.н., професор Сердюк А.М.) та «Розвиток субрегіонального інституційного співробітництва у сфері охорони здоров’я для зміцнення спроможності та обміну інформацією для вирішення проблем впливу небезпечних хімікатів на здоров’я в Білорусі та Україні» (керівник – директор установи, академік НАМНУ, д.мед.н., професор Сердюк А.М.) до Програми швидкого старту Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР), отримано позитивне рішення, проєкти виконувались протягом 2017-2018 рр. (https://health.gov.ua/activity/international-activity/participation-in-international-projects/).

У 2018 році виконувався проєкт «Natural Experiment Study Project: Testing the impact of Ukraine’s 2012 tobacco control law on mortality and morbidity from cardiovascular disease (Дослідження впливу українського законодавства щодо боротьби проти тютюну на смертність та захворюваність на серцево-судинні захворювання» спільно з Європейським регіональним офісом ВООЗ (Данія, Копенгаген). Проведено збір та обробка інформації щодо захворюваності, смертності від основних хронічних неінфекційних захворювань.

Упродовж 2018-2019рр. виконувався проєкт «Встановлення закономірностей забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу діаметром до 10 мікрон». Співвиконавці: Joint Research Center of EU (Ispra, Italy). Дослідження виконане у межах програми HORIZONT 2020, ERA-Planet (науковий проєкт цільової програми наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля» в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент оцінки рівня забруднення повітря аерозольними твердими частинками пилу (РМ10/РМ2,5) та озону (О3) за умов визначення масової концентрації відповідної речовини на стаціонарному посту моніторингу РМ10 та РМ2,5 та О3 за допомогою мобільної медико-екологічної лабораторії. Доведено, що матеріали вимірювань та результати можуть використовуватися для визначення відповідних ризиків для здоров’я людини і створення інформаційних попереджень. роботи МОЗ, Міністерством екології та охорони навколишнього середовища (щодо небезпеки існуючого рівня забруднення об’єктів довкілля промисловими викидами та автотранспортом), КМДА, органами місцевого самоврядування.

У 2019 році виконувався проєкт «Створення міжнародно- го наукового консорціуму з експертів (Швеції, Естонії, Латвії, Литви, України, Білорусі) щодо впровадження методик оцінки впливу забруднення повітря на здоров’я населення» спільно з Каролінським Інститутом медицини довкілля (Швеція). Дослідження виконане у межах програми BELUGA. Проведено обговорення медико-екологічних проблем у Швеції, Литві, Латвії, Естонії, Білорусі та Україні щодо впливу забруднення повітря на здоров’я населення та досліджень у галузі середовищної епідеміології, пошуку спільних рішень щодо мінімізації впливу забруднення повітря стаціонарними та пересувними джерелами і шуму. Обговорювалися питання розробки пріоритетів та індикаторів.

Упродовж 2020-2021 рр. виконувався проєкт «Оцінка впливу соціального розмежування під час пандемії на фізичну активність та самопочуття населення» спільно з University of Surrey (Велика Британія). Метою роботи є оцінка адаптації населення до умов тривалого соціального дистанціювання під час пандемії, для реалізації якої було поставлене завдання з оцінки фізичної активності (тип, інтенсивність та тривалість) людей в умовах вимушеного соціального дистанціювання, а також співвідношення фізичної активності та сидячої поведінки, оцінки рівня реактивної тривожності, визначення особливостей впливу фізичної активності на реактивну тривожність та зв’язок між рівнем тривожності і фізичною активністю, розробка заходів профілактики негативних наслідків соціальної ізоляції. На даному етапі дослідження сформовано базу даних, триває збір анкет, розробляється програма для обробки результатів, що будуть впроваджені у вигляді проведення семінарів, доповідей на конференціях, публікацій. Проводилися дослідження за напрямком захисту здоров’я, у тому числі забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчових продуктів тощо.

8 лютого 2021 року відбулась on-line нарада представників ЮНІСЕФ – експертів проекту Hydroconseil ЮНІСЕФ «Аналіз ситуацій щодо проблеми зміни клімату, довкілля та енергетики для дітей в Україні» / «Аналіз кліматичного ландшафту (CLAL) для дітей в Україні»: Ms. Dineke Venekamp, MD, Expert in Public Health / Child Wellbeing; Ms. Lesya Nikolayeva, Environment and Climate Change Expert / Team Leader; Ms. Iryna Vanda, Assistant on data collection and support with interviews із співробітниками ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» – д.мед.н., професором Турос О.І., Заступником директора з науково-практичної роботи; д.мед.н. Гозак С.В., зав. Лабораторією соціальних детермінант здоров’я дітей; к.мед.н. Коблянською А.В., зав. Відділом супроводу державних програм і міжнародних зв’язків; к.мед.н. Добрянською О.В., провідним науковим співробітником Лабораторії епідеміологічних досліджень та медичної інформатики; к.м.н. Брезицькою Н.В., ст.н.с. Лабораторії якості повітря; к.б.н. Давиденко Г.М., ст.н.с. Лабораторії якості повітря; Моргульовою В.В., м.н.с. Лабораторії якості повітря з метою обговорення та визначення основних проблем, які мають відношення до клімату, довкілля та енергетики для дітей.

Пані Леся Ніколаєва повідомила, що UNICEF ініціював аналіз ситуації щодо проблем зміни клімату, довкілля та енергетики в Україні та зацікавлений у співпраці з ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України».

Співробітниками Інституту надана детальна інформація стосовно наукової діяльності ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», представлено структуру та напрями досліджень підрозділів.

Було представлено результати міжнародних досліджень, які виконувались співробітниками установи, в яких висвітлено напрями стосовно дитячого населення:

 1. Глобальне дослідження по тютюну серед молоді (GYTS). Україна брала участь у чотирьох хвилях GYTS (2000, 2005, 2011 та 2017). ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» брав участь у трьох напрямках опитування, останнє було проведено у 2017 році та ініційовано Центром контролю та профілактики захворювань (CDC) за підтримки Регіонального бюро ВООЗ України.
 2. Проєкт SEARCH був здійснений у рамках Міжнародного плану дій ЄС з охорони навколишнього середовища та здоров’я; та Світовою організацією охорони здоров’я для дітей Планом дій щодо навколишнього середовища та охорони здоров’я для Європи. SEARCH проводився європейським регіональним Екоцентром, REC. Головною метою було покращення шкільного середовища та здоров’я органів дихання дітей. Відповідно до методології проекту було обрано 10 шкіл, в яких приблизно 100 дітей на школу (віком від 8 до 11 років). Моніторинг та оцінка проводились шляхом вимірювання рівнів опромінення, анкет та вимірювання функції легенів. Концентрації вибраних забруднюючих речовин (CO, CO2, PM10, бензол та інші), а також вологість та температура контролювались протягом опалювального сезону як всередині шкіл, так і поза ними. Результати спірометричного тесту підтвердили, що більшість дітей мали нормальну дихальну функцію. База даних показує статистично значущий зв’язок між шкільним середовищем та здоров’ям дітей. Асоціація між вимірюваними забруднювачами повітря та здоров’ям дітей. Один із симптомів, пов’язаних з астмою (хрипи після фізичних вправ), був суттєво пов’язаний із концентрацією СО2, виміряною у класах; Пробуджене хрипіння та діагностована лікарем алергія та аудиторії були суттєво пов’язані з концентрацією бензолу та ксилолів у приміщеннях.
 3. Глобальний аналіз та оцінка санітарії та питної води (GLAAS), який було проведено в Україні в 2013-2014 рр. – це ініціатива ООН-Вода, що реалізується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з метою моніторингу на глобальному рівні надання послуг з санітарії та питної води, доповнюючи Спільну програма моніторингу ВООЗ / ЮНІСЕФ для водопостачання та санітарії. Глобальний аналіз та оцінка санітарії та питної води (GLAAS) в Україні 2013-2014 складався з 4 великих розділів: Розділ А – інформація про управління; Розділ В – інформація про моніторинг; Розділ С – інформація про людські ресурси; Розділ D – інформація про фінансування та управління фінансами. Результати продемонстрували низьке охоплення питаннями санітарії в школах (20% -40%), якісною питною водою в школах (25% -30%) та відсутністю інформації стосовно пропаганди гігієни в школах. Результати GLAAS 2014 показали, що нехтування питаннями водопостачання, санітарії та гігієни у школах та закладах охорони здоров’я підриває спроможність країни запобігати спалахам та реагувати на них. Було показано. Що питанням води, санітарії та гігієні приділяють мало уваги в школах, незважаючи на те, що ці послуги впливають на здоров’я дітей та сприяють виробленню здорових звичок гігієни протягом усього життя.
 4. Надано дані щодо змін клімату, довкілля та енергетичний аналіз для дітей в Україні. Представлено середньодобові концентрації PM10 та PM2,5 в атмосферному повітрі (жовтень-вересень 2017-2020), Київ. Надано детальну картину відбору проб атмосферного повітря в зоні впливу Трипільської ТЕС. Представлено показники додаткової смертності при тривалому впливі PM2,5 по Києву. Встановлено, що, екстремальне підвищення температури збільшує концентрацію пилу та аероалергенів у повітрі та провокує розвиток бронхіальної астми – хвороби, яка сьогодні вражає близько 400 мільйонів людей у всьому світі.

Доповіді викликали велику зацікавленість представників UNICEF та активне обговорення.

За результатами зустрічі Турос О.І. було висвітлено основну мету та напрямки можливої співпраці UNICEF та ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»: реалізація основних Цілей сталого розвитку в Україні: реалізація національного плану дій щодо запобігання НІЗ; розробка інституційної платформи (центральні органи влади, відбір експертів, зацікавлених сторін) для реалізації Хартії про права дітей та рішення Пармської конференції на основі міждисциплінарного та міжвідомчого підходів; створення наукової бази для вивчення умов життя у формуванні здоров’я дітей; підготовка та проведення освітніх заходів та інформаційних кампаній з громадськими організаціями щодо загроз здоров’ю дітей.

Отримано Подяку співробітникам Інституту від Представництво ЮНІСЕФ в Україні за участь в інтерв’ю з питань зміни клімату, навколишнього середовища та енергетики для дітей в Україні, яке було проведено командою Hydroconseil для Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

7 жовтня 2021 року фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» – професор Гуліч М.П., професор Антомонов М.Ю., д.мед.н. Гозак С.В., к.мед.н. Коблянська А.В., к.мед.н. Омельченко Е.М. брали активну участь у зустрічі експертів з епідеміологічного нагляду та статистичної звітності про захворюваність та смертність від неінфекційних захворювань (НІЗ) та основні фактори ризику (вживання тютюну, шкідливий вплив вживання алкоголю, нездорове харчування, низький рівень фізичної активності), присвяченій SWOT-аналізу поточної ситуації з моніторингу НІЗ і факторів ризику / The meeting on SWOT analysis of the NCDs monitoring and risk factors in Ukraine.

Мета проведення цієї події: здійснити SWOT – аналіз наявної системи збору даних і статистичної звітності про захворюваність, смертність від НІЗ та основні фактори ризику (вживання тютюну, шкідливий вплив вживання лкоголю, нездорове харчування, низький рівень фізичної активності) для розробки дорожньої карти зі зміцнення системи моніторингу та епіднагляду за НІЗ в Україні в межах проєкту «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров’я»), який впроваджується в Україні консорціумом «GFA Consulting Group GmbH» та Фінським інститутом охорони здоров’я та добробуту (THL).

За підтримки ВООЗ фахівці Установи приймали участь протягом 2021 року у процесі Сумісного Зовнішнього Оцінювання, етапу самооцінки. Протягом майже року у процесі підготовки документів приймали участь співробітники ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзеєва НАМН України», які приймали участь у Сумісному Зовнішньому Оцінюванню впровадження спроможностей Міжнародних медико-санітарних правил (2005 р.) (ММСП) в Україні за наступними розділами ММСП:

 • Координація, комунікація та адвокація з питань ММСП
 • Антимікробна резистентність
 • Безпека харчових продуктів
 • Біобезпека та біобзахист
 • Національна лабораторна мережа
 • Людські ресурси
 • Взаємодія між органами охорони здоров’я та органами безпеки
 • Комунікація ризиків
 • Хімічні загрози
 • Пункти перетину
 • Радіаційні загрози.

Упродовж терміну перебування міжнародних експертів СЗО в Україні було заплановано виїзні засідання, зокрема, 2 грудня 2021 року команда зовнішніх експертів у складі: John A Haines, UNITAR, United Kingdom, Technical Lead for: Chemical events, Великобританія Технічний керівник: Хімічні події; Cat McGillycuddy, UK Health Security Agency, Агентство з безпеки здоров’я Великобританії, Технічний керівник: зоонози, безпечність харчових продуктів; Agoritsa Baka, European Centre for Disease Prevention and Control, Greece Technical Lead for: Biosafety and Biosecurity National Laboratory System, Європейський центр профілактики та контролю захворювань, Греція, Технічний керівник: Національна лабораторна система з біобезпеки та біозахисту; Eran Raizman, Food and Agriculture Organization, Technical Lead for: Antimicrobial Resistance, Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй, технічний керівник з питань стійкості до протимікробних препаратів; Timothйe Dub, Finnish Institute for Health and Welfare, Finland Technical Lead for: Surveillance Human Resources, Фінський інститут охорони здоров’я та соціального забезпечення, Технічний керівник з питань нагляду за кадрами; Mihail Kocubovski, Institute of Public Health Republic of North Macedonia, Technical Lead for: Linking Public Health and Security Authorities Countermeasures & Personnel Deployment, Інститут громадського охорони здоров’я, Республіка Північна Македонія, Технічний керівник з питань охорони здоров’я, Медичних контрзаходів та розгортання персоналу, у сопроводі Даниленко Олексія Миколайовича, начальника відділу санітарного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань МОЗУ та Остапчука Тараса Миколайовича, завідувача відділу організації лабораторної роботи ЦГЗ, відвідала ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзеєва НАМН України».

Від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзеєва НАМН України» на зустрічі були присутні Директор Інституту, академік НАМН України, д.мед.н., професор Сердюк Андрій Михайлович, Заступник директора з наукової роботи, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Полька Надія Степанівна, Заступник директора з науково-практичної роботи, д.мед.наук, професор Турос Олена Ігорівна та співробітники, які приймали участь в спільному зовнішньому оцінюванні: Гуліч Марія Павлівна, д.мед.н., проф., Зав. Лабораторії профілактики аліментарно – залежних захворювань; Скалецький Юрій Миколайович, д.мед.н., проф., Зав. Лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я; Платонова Аліна Георгіївна, д.мед.н., с.н.с., Зав. Лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення; Павленко Тетяна Олександрівна, д.б.н., проф., Зав. Лабораторії радіаційного захисту; Останіна Наталія Вадимівна, к.екон.н., Зав. Відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень, Зав. Лабораторії контролю якості та безпеки продукції; Сурмашева Олена Василівна, д.мед.н., с.н.с., Зав. Лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології; Горваль Алла Костянтинівна, к.мед.н., Учений секретар; Рудницька Ольга Петрівна, к.мед.н., Зав. Науково-координаційного відділу; Коблянська Алла Володимирівна, к.мед.н., Зав. Відділу супроводу державних програм і міжнародних зв’язків; Русакова Людмила Трохимівна, д.біол.н., Зав. Відділу аспірантури та стажування; Єлізарова Олена Тарасівна, к.мед.н., с.н.с. Лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей; Брезіцька Ніна Володимирівна, к.мед.н., с.н.с. Лабораторії якості повітря; Моргульова Варвара Володимирівна, мол.н.с. Лабораторії якості повітря. Протягом зустрічі Заступник директора з науково-практичної роботи, д.мед.наук, професор Турос Олена Ігорівна надала детальну інформацію про Інститут, напрямки діяльності, результати міжнародних проектів та можливість співробітників Інституту прийняти участь в попередженні, оцінці та заходах ліквідації надзвичайних ситуацій в Україні, обумовлених хімічними, фізичними, радіаційними та іншими загрозами силами установи. Інформація викликала активне обговорення та високу зацікавленість міжнародних експертів.

Отримано Подяку співробітникам Інституту від Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні за участь у процесі Сумісного Зовнішнього Оцінювання, етапу самооцінки країни, 30 березня – 1 жовтня 2021 року

Завантажити текст Листа подяки Інституту від бюро ВООЗ в Україні

Значущим моментом за останній період є підписання 24 березня 2016 року Угоди про творче співробітництво з Медичний університет Доккіо (Dokkyo Medical University), Японія, з метою реалізації наукових досягнень, ведення спільних досліджень, створення сприятливих умов для обміну ідеями, інформацією, практичними рекомендаціями, а також розробками в рамках пріоритетних напрямів і програм в області охорони здоров’я населення. Організація спільних наукових семінарів, симпозіумів, конференцій.

Також активну участь співробітники інституту приймали в заходах з нагоди 30-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, 30 березня 2016 року в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України» відбулася зустріч зі знімальною групою програми «Фантастіко», провідного бразильського каналу «ТВ Глобо», яка тривала понад 3,5 години. Протягом зустрічі обговорювались ситуація під час аварії та її медичні наслідки у післяаварійний період. Академік Сердюк надав дуже конкретну та повну інформацію щодо аварії на ЧАЕС та тих уроків, які треба винести з цієї найбільшої техногенної катастрофи. Також присутні відвідали лабораторію радіаційного моніторингу. Обидві частини репортажу в мережі Інтернет – за посиланнями: https://globoplay.globo.com/v/4978612/ та https://globoplay.globo.com/v/4994231/. За проведено роботу фахівцям інституту висловлена щира подяка від пана Р.В.Троненка, повноважного посла Посольства України у Федеративній Республіці Бразилія (лист від 2 травня 2016 р. № 6142/17-040-598), за приділену увагу та надане інтерв’ю бразильським журналістам, яке стало важливим внеском у висвітлення інформації про Чорнобильську катастрофу за кордоном.

У період карантинних заходів лабораторії інституту (Лабораторія з контролю якості та безпеки продукції, керівник – д-р філософії, канд.. екон.н. Останіна Н.В., та Лабораторія санітарної мікробіології та дезінфектології, керівник – д.мед.н., проф. Сурмашева О.В.) приймали активну участь в обговоренні співпраці з іноземними партнерами з питань оцінки якості дезінфекційних засобів.

Участь науковців установи в роботі міжнародних організацій, комітетів, профільних медичних асоціацій

Директор установи, академік НАМН України Сердюк А.М. є почесним членом Академії медичних наук Польщі, Дійсним членом Міжнародної медичної академії ім. А Швейцера, членом редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Журнал клітинної медицини і природного здоров’я», заснованого Науково-дослідним інститутом доктора Рата (США), є Головою Координаційної ради для організації консультацій з питань співробітництва з Національними інститутами здоров’я США на виконання Постанови Президії НАМНУ від 10.07.18р. для організації консультацій на рівні керівництва з питань співробітництва НАМНУ і Національними інститутами здоров’я США на підставі листа Надзвичайного і Повноважного Посла України в США В.О.Чалого від 10.05.18р. N6147/14-690-894.

Заступник директора з науково-практичної роботи, д.мед.н., професор Турос О.І. є членом 2 робочих груп ВООЗ: «Зміни клімату та здоров’я» та «Про транскордонне забруднення повітря на великі відстані»; член організації європейського співробітництва в науці та техніці СOST; науковий експерт проекту «Державне управління якістю атмосферного повітря у країнах Європейської ініціативи східного партнерства ЄІСП Схід-Air-Q-Gov»; член робочої групи з питань технічного регулювання та екологічної стандартизації при МЕПРУ; член організації європейського співробітництва в науці та техніці СOST TD1105 EuNetAirAction; член міжвідомчої робочої групи з питань імплементації Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди; член міжвідомчої робочої групи з питань імплементації положень Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи та Директиви 2004/107/ЄС про миш’як, кадмій, ртуть, нікель та ПАВ в атмосферному повітрі; член міжвідомчої робочої групи з питань адаптації до зміни клімату при Міжвідомчій комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату при МЕПРУ; член Міжнародного товариства з питань наукових проблем з експозиції (ISES); член робочої групи європейського Об’єднаного дослідного центру – пріоритетна область 6 (JRC- Priority Area 6) з питань якості повітря. член робочої групи зі зміни клімату та його впливу на здоров’я населення у відповідності до розділу VІ (пункт 21 а) додатку 2 до Остравської декларації; член міжнародної експертної групи щодо підготовки тематичного документу до восьмої конференції міністрів „Довкілля для Європи” за темою „Підвищення якості повітря”; голова робочої групи від України організації європейського співробітни цтва в науці та техніці СOST TD1105 EuNetAir Action; член робочої групи ВООЗ з питань Сумісного Зовнішнього Оцінювання.

Керівник лабораторії радіаційного захисту відділу гігієни довкілля д.біол.н., професор Павленко Т.О., яка є членом Міжнародного Комітету Стандартів радіаційної безпеки (НАББC) МАГАТЕ, постійно залучається до виконання доручень стосовно розробки методичних підходів, написання керівництв тощо.

Співробітники лабораторії якості повітря відділу гігієни довкілля: д.біол.н. Петросян А.А., н.с. Ананьєва О.В., к.біол.н. Михіна Л.І., к.мед.н. Маремуха Т.П. – члени організації європейського співробітництва в науці та техніці COST TD1105 EuNetAir Action; д.біол.н. Петросян А.А., н.с. Ананьєва О.В. – члени Міжнародного товариства з питань наукових проблем з експозиції (ISES); д.біол.н. Петросян А.А., н.с. Ананьєва О.В., к.біол.н. Михіна Л.І., к.мед.н. Маремуха Т.П. – члени робочої групи європейського Об’єднаного дослідного центру – пріоритетна область 6 (JRC- Priority Area 6) з питань якості повітря.

Завідуюча лабораторією промоції здоров’я відділу громадського здоров’я д.мед.н. Бердник О.В., є член редакції міжнародного щорічника «Здоров’я і суспільство», м. Радом, Польща, керівник напрямку громадського здоров’я.

Пров.н.с. лабораторії гігієни природних, питних вод Зоріна О.В. – член Міжвідомчої робочої групи з координації впровадження «Протоколу про воду та здоров’я» Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер за участю представників Європейської Економічної Комісії ООН (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.10.16 р. № 390).

Завідуюча відділом супроводу державних програм та міжнародних зв’язків к.мед.н. Коблянська А.В. – секретар Координаційної ради для організації консультацій з питань співробітництва з Національними інститутами здоров’я США на виконання Постанови Президії НАМНУ від 10.07.18р. для організації консультацій на рівні керівництва з питань співробітництва НАМНУ і Національними інститутами здоров’я США на підставі листа Надзвичайного і Повноважного Посла України в США В.О.Чалого від 10.05.18р. N6147/14-690-894.

Єлізарова О.Т., с.н.с. Лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей – член Міжнародного товариства міського здоров’я (the International Society for Urban Health, New-York, USA)

Лабораторія з контролю якості продукції внесена до переліку лабораторій, рекомендованих Глобальним Фондом ВООЗ для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, та залучена до заходів, обумовлених моніторинговою політикою ВООЗ.