Лабораторія радіаційного захисту

Лабораторію створено у 2016 р. на базі лабораторії природних джерел випромінювання та лабораторії радіаційно-гігієнічних регламентів.

Керівник – д.б.н., проф. Павленко Тетяна Олександрівна (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0615-3123),
член Міжнародного комітету стандартів радіаційної безпеки МАГАТЕ (RASSC, IAEA 2008-2022)
Тел.: +38(044)513-94-12, e-mail: tpavlenko@ukr.net

Послуги лабораторії радіаційного захисту

Інформаційні матеріали лабораторії радіаційного захисту

Лабораторія радіаційного захисту – це сучасна лабораторія світового рівня, яка за своїм потенціалом може виконувати як наукові дослідження щодо впливу окремих радіаційних джерел на здоров’я населення та персоналу, оцінювати дози опромінення та радіаційні ризики, так і вирішувати суто практичні завдання, такі як вимірювання вмісту природних радіонуклідів у повітрі, воді, ґрунтах, мінеральній сировині та будівельних матеріалах, розробляти сучасні нормативно-правові документи, проводити навчання-тренінги для підвищення кваліфікації фахівців з питань радіаційного захисту.

Лабораторія має сучасне стаціонарне та мобільне гамма- та альфа-спектрометричне обладнання, система гарантії якості вимірювань якого забезпечується створеним науковцями лабораторії першим в Україні еталоном одиниці активності радону-222 (РЕТУ 12-01-03) та високоточними калібровочними зразками. Високий професійний рівень співробітників лабораторії підтверджено успішно проведеними процедурами звіреннями з Японським інститутом радіологічних досліджень (NIRS, м. Чіба) та Шведською агенцією з радіологічного захисту (Swedish Radiation Safety Authority (SSM), м. Стокгольм).

В рамках міжнародного співробітництва молоді вчені лабораторії пройшли стажування на базі Японського центру хімічного аналізу (Japan Chemical Analysis Center) в межах наукового співробітництва з питань техніки вимірювань та аналізу радіоактивності в довкіллі, в Інституті захворювань від атомного бомбардування (м. Нагасакі, Японія) щодо епідеміологічних досліджень та особливостями протирадіаційного захисту в аварійних ситуаціях. Співробітники лабораторії навчались на курсах для професіоналів у ENUSA (Сьюдад Родріго, Іспанія) і в Шведському агентстві з радіаційного захисту (SSM) (Стокгольм, Швеція).

Основні напрямки наукової-практичної діяльності лабораторії:

1) вивчення впливу техногенно-підсилених джерел природного походження на населення та в умовах виробництва, а саме:

  • визначення активності радону-222 в повітрі приміщень житлових і громадських будівель та на робочих місцях;
  • оцінка доз опромінення населення України та відповідних радіаційних ризиків;
  • гамма-спектрометричні дослідження вмісту природних радіонуклідів у будівельних матеріалах, мінеральній будівельній сировині, індустріальних відходах, а також в об’єктах навколишнього середовища;

2) розробка нормативних та методичних документів з питань радіаційного захисту людини від джерел природного походження та в інших ситуаціях опромінення людини;

3) обґрунтування та розробка протирадонових заходів;

4) навчання-тренінги щодо підвищення кваліфікації з питань радіаційного захисту.

Найвагоміші наукові досягнення:

Фахівці лабораторії брали участь у 42 науково-дослідних роботах НАМНУ. В лабораторії створено перший в країні еталон одиниці об’ємної активності радону-222, який сьогодні має статус “робочого еталону”. Наш досвід – це дослідження рівнів радону в повітрі приміщень понад 32 тисяч будинків у більше ніж 1050 населених пунктах України, оцінка ефективних доз опромінення та визначення радіаційних ризиків населення України від радону та техногенно-підсилених джерел природного походження.

Ці результати стали базою для обґрунтування та розробки плану заходів щодо зменшення ризиків опромінення населення України від радону, який був затверджений КМУ (Розпорядження № 1417-р від 27 листопада 2019 р. “Про затвердження плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024 роки” (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-znizhennya-rivnya-1417-271119).

За результатами наукової та практичної діяльності фахівцями лабораторії опубліковано понад 250 наукових робіт, в тому числі, 34 – у міжнародних виданнях, 10 монографій (1 японською мовою), 11 нормативних документів з питань радіаційного захисту, 1 патент.

Лабораторія плідно співпрацює з Державною інспекцією ядерного регулювання України, за замовленням якої були досліджені рівні опромінення природними радіонуклідами працівників підприємств нафтогазового комплексу, розроблено вимоги щодо умов безпеки при виведенні з експлуатації уранових об’єктів, проведено статистичний та технологічний аналіз радіаційних аварій, пов’язаних з втратою контролю за джерелами іонізуючого випромінювання на території України у 1989-2008 рр., розроблено порядок здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України у разі виникнення радіаційної аварії.

Разом з Кіровоградською обласною адміністрацією за підтримки Шведської агенції з радіологічного захисту (SSM) лабораторією був започаткований пілотний проект “Стоп-радон”, в рамках якого було розроблено та проведено 5 курсів-тренінгів (“Радон – базовий”, “Радон – аерозолі”, “Радіоактивність у воді”, “Вимірювання радону і гамма-спектрометрія”, “Картування радононебезпечних територій”, “Протирадонові заходи”) для спеціалістів Кіровоградської області, досліджені рівні радону у приміщеннях 1043 об’єктів, серед яких – дитячі дошкільні заклади, школи, ліцеї та громадські будівлі.

Міжнародна співпраця

Фахівці лабораторії брали участь у 8 міжнародних наукових проектах, в тому числі: у спільному українсько-японському проекті “Perception of radiation risk in Ukrainian people” щодо сприйняття радіаційних ризиків населенням України (разом з Інститутом захворювань від атомного бомбардування Університету м. Нагасакі, Японія, 2009-2011 рр.), у проекті “Reduction of lung cancer risks caused by exposure to radon gas and nature radiation” (2006-2013 рр.) та проекті “ENSURE” (ПХЗ) (2010-2013 рр.) щодо поводження з відходами уранового виробництва та реабілітації забруднених територій внаслідок діяльності уранових об’єктів разом зі Шведською агенцією з радіологічного захисту (SSM), м. Стокгольм, Швеція, а також брали участь у 7 регіональних проектах технічного співробітництва МАГАТЕ.

Фахівці лабораторії брали участь в обговоренні, рецензуванні та імплементації серії документів “Основних стандартів безпеки” МАГАТЕ, таких як “Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards”, “Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, Specific Safety Guide No. SSG-14”, “Disposal of Radioactive Waste. IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, Specific Safety Requirements No. SSR-5”, “Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency. IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, General Safety Guide, No. GSG-2” та інш.