Послуги лабораторії епідеміології неінфекційних захворювань та медичної інформатики

 • Оцінка стану здоров’я дітей різного віку (соматичне здоров’я, функціональний стан та адаптаційно-резервні можливості організму, фізичний розвиток тощо).
 • Розрахунок та оцінка ризику формування патології у дитини з урахуванням впливу медико-біологічних, соціальних та психологічних здоров’яформуючих чинників.
 • Оцінка стану здоров’я дитячих контингентів (колективів) з визначенням найбільш вагомих чинників впливу на його формування.
 • Розрахунок прогнозу та ризику формування патології у дитячого населення, яке проживає у різних екологічних умовах.
 • Оцінка способу життя і рівня медико-екологічної свідомості з розробкою рекомендацій щодо їх корекції.
 • Розробка систем динамічного спостереження за станом здоров’я дитячого населення.
 • Консультування з питань формування здорового способу життя, зокрема, профілактики шкідливих звичок.
 • Консультування з питань запобігання формування (починаючи з дитячого віку) хронічних неінфекційних захворювань та репродуктивної патології.
 • Розробка нормативної та методичної документації в галузі громадського здоров’я та профілактичної медицини.
 • Консультування з питань використання статистичних методів у наукових дослідженнях.
 • Консультування по математичній обробці та аналізу даних.
 • Консультування по застосуванню програмного забезпечення в наукових дослідженнях.
 • Консультування по виконанню і оформленню дисертацій.