Науково-координаційний відділ

Організаційно-методичний відділ вперше з’явився в структурі Інституту в 1951 році. У різні роки його очолювали к. мед. н., доцент І.П. Пігида (1951 – 1973), д. мед. н. Є.М. Вайнруб (1973 – 1992).

З 1992 р. по 2019 р. керівник – д. мед. н. Савіна Регіна Вікторівна.

З 2019 р. керівник – к. мед. н. Рудницька Ольга Петрівна (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5065-3152)

Тел.: +38(044)513-71-36, e-mail : o.rudnytska@ukr.net

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Планування, координація та контроль виконання науково-дослідних робіт;
 • Планування, контроль та звітність щодо впровадження наукових досліджень у практику охорони здоров’я та народне господарство України;
 • Підготовка і проведення наукових з’їздів, конференцій, семінарів, нарад тощо;
 • Державна реєстрація науково-дослідних розробок Інституту;
 • Формування та підтримка бази даних гігієнічних висновків для Центру реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби України;
 • Науковий супровід експертної Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гігієна навколишнього середовища», профільних комісій МОЗ України з розробки нормативних документів з питань комунальної гігієни, гігієни дітей і підлітків, гігієни харчування;
 • Організація участі у виставковій діяльності країни з метою популяризації наукової продукції Інституту;
 • Видавничо-редакційна діяльність;
 • Інформаційне забезпечення органів управління про результати найважливіших наукових досліджень Інституту;
 • Організація та проведення внутрішнього інститутського конкурсу наукових проектів, оформлення заявок в НАМН України;
 • Підтримання наукових зв’язків з гігієнічними установами та кафедрами в Україні;
 • Метрологічне забезпечення НДР, проведення планової повірки обладнання, на якому виконуються НДР в Інституті;
 • Інформаційне забезпечення науко-дослідних робіт Інституту на всіх етапах їх виконання;
 • Проведення інформаційно-патентних досліджень на всіх етапах виконання НДР;
 • Виявлення та захист об’єктів права інтелектуальної власності з метою підвищення науково-технічного рівня НДР;
 • Підтримка інформаційного ресурсу web-сайту Інституту;
 • Наукова розробка історичних аспектів гігієни навколишнього середовища.