Лабораторія соціальних детермінант здоров’я населення

Лабораторію соціальних детермінант здоров’я населення створено у 2024 році на базі двох лабораторій: лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей (завідувачка лабораторії з 2008 р. – д.мед.н. С.В. Гозак) та лабораторії генетичної епідеміології (завідувачка лабораторії з 2016 р. – к.мед.н. Е.М. Омельченко).

Керівник – д. мед. н. Гозак Світлана Вікторівна (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6379-7331).
Тел.: +38(044)292-06-19 ; e-mail : school_health@meta.ua, s.hozak@health.gov.ua

Послуги лабораторії соціальних детермінант здоров’я населення

Інформаційні матеріали лабораторії соціальних детермінант здоров’я населення

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Вивчення процесів формування громадського здоров’я з урахуванням впливу соціальних, генетичних та поведінкових детермінант здоров’я населення.
 • Вивчення впливу способу життя, умов життєдіяльності, соціальних та інших факторів, що формують здоров’я різних верств населення.
 • Фізіолого-гігієнічне обґрунтування регламентів навчальних навантажень на дітей для створення державних освітніх стандартів.
 • Обґрунтування регламентів для гігієнічної оцінки та експертизи навчальних програм, педагогічних технологій, навчальних посібників.
 • Розробка нових технологій збереження здоров’я дітей і молоді під час навчання у закладах освіти, в основу яких покладено прогноз адаптаційно-резервних можливостей організму, підвищення його функціональних резервів, вплив на чинники ризику.
 • Розробка критеріїв оцінки адаптаційних можливостей організму дітей до навантажень та до впливу чинників освітнього середовища.
 • Розробка та впровадження медико-педагогічних критеріїв та скринінгових методик оцінки адекватності існуючих навчальних навантажень, програм, інноваційних технологій навчання з урахуванням статево-вікових, функціональних, психофізіологічних особливостей дітей і молоді.
 • Визначення небезпеки для здоров’я населення соціальних змін у суспільстві, що пов’язані з надзвичайними гуманітарними ситуаціями, та розробка профілактичних стратегій.
 • Епідеміологія спадкових, вроджених та основних мультифакторних захворювань, пошук шляхів зниження рівнів екозалежної генетичної патології.

Найвагоміші наукові досягнення:

Упродовж діяльності лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей:

 • розроблено критерії оцінки реформ освіти в Україні;
 • встановлено закономірності адаптації та формування здоров’я учнів різних вікових груп у період модернізації освіти в Україні за умов різних форм навчання та фізичного виховання;
 • обґрунтовано критерії гігієнічного забезпечення життєдіяльності дітей з різними порушеннями в стані здоров’я – вихованців спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів;
 • розроблено критерії оцінки навчальних програм з фізичного виховання учнів;
 • розроблено програму профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного та шкільного віку «Красива постава дитини»;
 • розроблено концептуальні підходи до гігієнічних засад фізичного виховання дітей в закладах освіти;
 • розроблено критерії навчального навантаження на дітей і підлітків 1-11 класів у закладах загальної середньої освіти;
 • розроблено критерії рівнів оздоровчої рухової активності дітей і підлітків як у звичних умовах життєдіяльності, так і під час надзвичайних гуманітарних ситуацій, зокрема пандемії COVID-19;
 • встановлено особливості адаптації дітей і підлітків до карантинних заходів під час пандемії COVID-19;
 • розроблено комп’ютерну програму щодо прогнозування здоров’я дітей з урахуванням комплексу морфо-функціональних та поведінкових детермінант;
 • розроблена концепція програми та служби генетичного моніторингу в Україні, створена методологія його проведення, науково обґрунтована і впроваджена в Київській області система профілактичних заходів, яка дозволила суттєво знизити частоту репродуктивних втрат серед населення, наданий прогноз розвитку репродуктивного потенціалу населення області;
 • описані генетико-демографічні процеси в популяціях великого і малого міст: аналізовані шлюбні міграції в них, розрахований вплив генетико-демографічної структури населення на ризики захворюваності, що надало підстави обгрунтувати показники, які можуть використовуватися для прогнозування біологічної пристосованості популяцій і їх чутливості до зовнішніх чинників, у т.ч. і антропогенних забруднювачів.