Послуги лабораторій

Послуги лабораторії гігієни грунту та відходів

Послуги лабораторії якості повітря

Послуги лабораторії гігієни природних, питних вод

Послуги лабораторії радіаційного моніторингу

Послуги лабораторії радіаційного захисту

Послуги лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології

Послуги лабораторії контролю якості та безпеки продукції

Послуги лабораторії безпеки фізичних факторів

Послуги лабораторії епідеміології НІЗ та медичної інформатики

Послуги лабораторії соціальних детермінант здоров’я населення

Послуги лабораторії гігієни харчування та безпечності харчової продукції

Послуги лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення

Послуги лабораторії гігієни планування та забудови населених місць

Послуги лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів

Послуги лабораторії біоцидів і токсикології