Вакансії Інституту

Для заміщення вакантних посад в Інституті кожного разу оголошується конкурс на заміщення вакантних посад.

Конкурс на замiщення вакантних посад проводиться на засадах вiдкритостi, прозоростi, законностi, рівності прав членiв конкурсної комісії та колегiальностi при прийняттi ними рiшень, незалежностi, об’єктивностi та обгрунтованостi рiшень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до претендентiв на замiщення вакантної посади.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад регулюється ПОЛОЖЕННЯМ про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад ДУ “Інститут гросадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України” (завантажити), у якому прописані умови участі у конкурсі та список необхідних документів.

Склад Конкурсної комісії змінюється щорічно і у 2024 році визначається Наказом № 1д/16 від 22 березня 2024 року “Про склад конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад у 2024 році” (завантажити).

Список відкритих вакансій Інституту

1 травня 2024 року ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ім. О. М. МАРЗЄЄВА НАМН України ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ Завідувача лабораторії біоцидів і токсикології