Лабораторія санітарної мікробіології та дезінфектології

Лабораторію створено у 1946 році. У різні роки лабораторію очолювали – к. біол. н. Локшина С.С., к. мед. н. Ярошенко В.А., д. мед. н., проф. Григорьєва Л.В., д. мед. н., проф. Корчак Г.І.

Керівник – д. мед. н. професор Сурмашева Олена Василівна (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7739-0295)
Тел.: +38(044)292-14-55, e-mail : gigmicrobio@ukr.net

Послуги лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології

Інформаційні матеріали лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології

Нині у лабораторії працює 1 доктор медичних наук, 2 кандидата медичних наук, 2 кандидата біологічних наук, 6 наукових співробітників без ступеню, 4 лаборанта.
Протягом 2016-2021 рр. виконано і захищено 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій, співробітниками опубліковано 134 наукові праці.

Основними напрямками наукової діяльності лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології є:

 • епідемічна характеристика об’єктів навколишнього середовища;
 • оцінка їх ролі в поширенні збудників інфекційних хвороб серед населення;
 • розробка методів і нормативів санітарно-мікробіологічної оцінки об’єктів навколишнього середовища, сучасних методів очистки та знезараження питної и стічної води від мікробного забруднення, в тому числі від ентеровірусів.
 • мікологічне дослідження об`єктів навколишнього середовища щодо безпечності для людей.
 • дослідження специфічної активності дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту.

ПРОВІДНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ ЗА ОСТАННІ РОКИ

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03 вересня 2020 року № 2024 «Про затвердження Методів проведення досліджень специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці». 2016 р.
 • Інформаційний лист: Проведення дезінфекційних заходів на об`єктах громадського харчування, продовольчої торгівлі (поверхні). 2016 р.
 • Інформаційний лист: Проведення дезінфекційних заходів на об`єктах громадського харчування, продовольчої торгівлі (антисептики). 2016 р.
 • Інформаційний лист: Проведення антисептичних заходів га об`єктах побутового обслуговування населення. 2016 р.
 • Інформаційний лист: Критеріальний розподіл за ступенем біобезпеки та рівнем дезінфекції об`єктів навколишнього середовища закладів побутового обслуговування населення, громадського харчування, продовольчої торгівлі. 2016 р.
 • Інформаційний лист: Проведення мікробіологічного моніторингу та профілактичних заходів внутрішньолікарняної інфекції в умовах багатопрофільного стаціонару. 2017 р.
 • Інформаційний лист: Методичні підходи до оцінки санітарно-хімічних критеріїв якості води плавальних басейнів при навчально-виховних закладах при здійсненні державного та виробничого контролю. 2017 р.
 • Методичні рекомендації з проведення дезінфекційних заходів для профілактики COVID – 19 та інших вірусних інфекцій.2021 р.
 • Методичні рекомендації щодо вибору сучасних дезінфекційних засобів для застосування у надзвичайних умовах. 2021