Акредитація та сертифікати лабораторій Інституту

Звертаємо Вашу увагу на те, що Установа має відповідні акредитації та атестації уповноваженими державними органами:

  • Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;
  • ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» щодо визнання вимірювальних можливостей лабораторій;
  • Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України щодо організації та проведення робіт з гігієнічної регламентації небезпечних факторів;
  • Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками стосовно контролю якості та безпеки лікарських засобів;
  • ДП «Український медичний центр сертифікації» Міністерства охорони здоров’я України.

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» ( далі – Установа) повідомляє про наступне.

У зв’язку з введенням в дію з 01 жовтня 2023 року Закону України «Про систему громадського здоров’я» Установою надаються послуги з проведення наукової експертизи щодо відповідності санітарному законодавству таких об’єктів як:

  • нормативно-технічна документація для різних галузей промисловості у випадках, передбачених законодавством;
  • товари дитячого вжитку, дитяча поліграфія та інше;
  • харчова продукція;
  • дезінфекційні та інші хімічні вироби тощо.

За заявами зацікавлених осіб експертиза може бути проведена також стосовно інших об’єктів в межах статутної діяльності Установи.

Зразок заяви на отримання висновку наукової експертизи щодо відповідності санітарному законодавству (завантажити документ)

За результатами проведення наукових досліджень оформлюється висновок наукової експертизи щодо відповідності санітарному законодавству.

Контакти для зв’язку: +38(044)292-13-86, +38(044)292-06-29.

Підтверджуючі документи для ознайомлення

Свідотство з акредитації ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» на проведення робіт з гігієнічної регламентації небезпечних факторів, МОЗ України, Комітет з питань гігієнічного регламентування, №6 від 10 листопада 2021 року (бланк №000095) (завантажити документ)

Додаток до Свідотства з акредитації ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» на проведення робіт з гігієнічної регламентації небезпечних факторів, МОЗ України, Комітет з питань гігієнічного регламентування, №6 від 10 листопада 2021 року (завантажити документ)

Атестат про акредитацію лабораторії гігієни харчування та безпечності харчової продукції (завантажити)

Атестат про акредитацію лабораторії гігієни природних, питних вод (завантажити документ)

Атестат про акредитацію лабораторії контролю якості і безпеки продукції (завантажити документ)

Атестат про акредитацію лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології (завантажити документ)

Атестат про акредитацію лабораторії якості повітря (завантажити документ)

Атестат про акредитацію лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів (завантажити документ)

Атестат про акредитацію лабораторії гігієни грунту та відходів (завантажити документ)