Послуги лабораторії гігієни природних, питних вод

Атестат про акредитацію (завантажити документ)

 1. Фізико-хімічні аналізи води питної, у тому числі для дитячого харчування, мінеральної, підземної, поверхневої, води для плавальних басейнів, а також стічної води тощо.
 2. Санітарно-епідеміологічна оцінка та/або експертиза:
  • Вод питних, призначених для споживання людиною (з водопроводу – водопровідних, фасованих, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел) та для дитячого харчування.
  • Вод поверхневих та підземних, у тому числі джерел питного водопостачання.
  • Вод природних мінеральних та джерельних.
  • Технічних умов, технологічних інструкцій, регламентів та інших нормативних документів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.
  • Матеріалів, речовин та сполук, пристроїв тощо, що застосовуються у питному водопостачанні, у тому числі у плавальних басейнах і фонтанах, а також у виробничому, технічному водопостачанні та у водовідведенні:
   • дезінфікуючих та мийних засобів;
   • коагулянтів та флокулянтів;
   • матеріалів завантаження фільтрів питної води;
   • водоочисних пристроїв (систем, установок, фільтрів);
   • трубопроводів та іншого обладнання для транспортування та зберігання води (ємностей, тари, засобів закупорювання тощо);
   • очисних споруд, каналізацій тощо.
  • Нових технологій для очищення або знезараження різних видів вод.
  • Проектів зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, майданчиків водопровідних споруд.
 3. Надання консультативної допомоги з питань водопостачання та водовідведення на стадії розробки нормативних документів (технологічних умов, технологічних інструкцій, регламентів тощо).

  На базі лабораторії функціонує Випробувальна лабораторія з контролю якості та безпеки питних вод, яка акредитована Національним Агентством з акредитації України згідно вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (атестат акредитації № 20948 від 28 жовтня 2021 р.) на право проведення експертних санітарно-хімічних досліджень в сфері питного водопостачання та водовідведення.
 4. Підготовка на базі лабораторії хіміків-аналітиків з контролю якості та безпеки різних видів питних та стічних вод за показниками, що регламентуються ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».