Лабораторія гігієни природних, питних вод

Лабораторію засновано у 1931 р. До 1989 р. водні проблеми в Інституті досліджувались у двох лабораторіях – лабораторії питних вод та лабораторії санітарної охорони водойм, якими керували відомі вчені-гігієністи професори В.В. Цапко та Я.І. Костовецький.
У 1989 р. обидві лабораторії були об’єднані в одну – лабораторію гігієни водопостачання та охорони водоймищ.
Нині це лабораторію природних, питних вод та оцінки ризиків.

Керівник – д. мед. н., проф. Прокопов В’ячеслав Олександрович (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1611-8930).
Тел.: +38(044)292-14-49, e-mail: igme_voda@ukr.net

Послуги лабораторії гігієни природних, питних вод

Інформаційні матеріали лабораторії гігієни природних, питних вод

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Вивчення санітарного стану водних ресурсів: удосконалення критеріїв і методів контролю за якістю води та методів прогнозування якості води водойм, обґрунтування гігієнічних рекомендацій щодо санітарної охорони водойм;
 • Гігієнічна оцінка ефективності водоохоронних заходів;
 • Гігієнічна оцінка та нормування шкідливих хімічних речовин (ГДК, ОБР) у воді водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового користування;
 • Гігієнічна оцінка якості питної води та її вплив на здоров’я населення: вивчення макро- і мікроелементного складу питної води, вивчення впливу хімічного складу води на стан здоров’я населення, оцінка ефективності технологій та методів підготовки та кондиціювання питної води, обґрунтування використання нових матеріалів, реагентів та установок у господарсько-питному водопостачанні;
 • Комплексні дослідження вмісту летких та нелетких хлорорганічних сполук у хлорованій питній воді за різними напрямами: утворення, поведінка, видалення, біологічна дія на організм, вплив на здоров’я населення, канцерогенний ризик для здоров’я людей;
 • Розробка законодавчих та нормативно-методичних документів із запобіжного та поточного нагляду у сфері охорони водних ресурсів та питного водопостачання.

Найвагоміші наукові досягнення:


З 2006 року науковці лабораторії беруть безпосередню участь у виконанні наукової частини загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки. У рамках завдань цієї Програми:

 • вперше в країні виконано дослідження, спрямовані на розробку та наукове обґрунтування можливості використання шахтних вод у питному водопостачанні;
 • всебічно вивчено та дозволено до використання в технології підготовки питної води гуанідинових сполук з флокулюючою та знезаражуючою дією замість хлору;
 • дано гігієнічну оцінку сучасним побутовим фільтрам та колективним системам доочищення питної води, які пропонуються для використання безпосередньо в місцях її споживання, та розроблено рекомендації щодо їх вибору та використання для різних регіонів України тощо.
  На підставі результатів моніторингу хлорованої питної води на вміст високотоксичних летких та нелетких хлорорганічних сполук обґрунтовано та запропоновано заходи з мінімізації їх надходження до питної води тощо.