Лабораторія безпеки фізичних факторів

Лабораторію створено в 1965 р. під керівництвом д. мед. н., проф. Думанського Ю.Д.

З 2014 р. керівник – д. мед. н. Думанський Вадим Юрійович (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2704-1649).
Тел.: +38(044)292-06-06; +38(044)574–01–00, e-mail: vdumansky@gmail.com

Послуги лабораторії безпеки фізичних факторів

Інформаційні матеріали лабораторії безпеки фізичних факторів

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Вивчення комбінованої і сумісної дії на організм електромагнітного та іонізуючого випромінювання;
 • Вивчення розподілу електромагнітного випромінювання від обладнання мобільного зв’язку (стільникового, транкінгового, пейджингового, супутникового), телецентрів, ретрансляторів, радіолокаційних станцій, ліній електропередачі та інших об’єктів;
 • Визначення навантаження електромагнітного випромінювання і його впливу на здоров‘я населення;
 • Визначення рівнів електромагнітного випромінювання від комп’ютерної техніки та від радіотехнічного пристрою типу Wi-Fi в умовах лабораторного експерименту та в класних кімнатах загальноосвітніх закладів;
 • Вивчення впливу на морфофункціональний стан піддослідних тварин електромагнітного випромінювання, що створюється радіотехнічним пристроєм Wi-Fi;
 • Вивчення впливу на організм пріоритетних чинників (магнітне поле 50 Гц, шум, елегаз), що cтворюються при експлуатації обладнання кабельних ліній електропередачі з напругою 110–330 кВ;
 • Розробка гігієнічних нормативів електромагнітного поля для населення;
 • Розробка нових та удосконалення існуючих нормативних документів з регламентації електромагнітного випромінювання.

Найвагоміші наукові досягнення:

 • Розроблено і затверджено МОЗ України та СРСР понад 30 гігієнічних нормативів, що увійшли до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», ДСНіП №239-96, та понад 10 методичних вказівок з регламентації електромагнітної енергії в населених місцях, що випромінюється радіотехнічними об’єктами та електроенергетичними установками різного типу та призначення (лініями електропередачі і передавальними радіостанціями, телерадіоцентрами, радіолокаційними станціями метеорологічної служби, цивільної та військової авіації; центрами регулювання руху суден, літаками, засобами стільникового, транкінгового, супутникового зв’язку, інформаційно-технологічними засобами, що використовуються в процесі навчання в загальноосвітніх закладах;
 • Розроблено і впроваджено в практику гігієнічні рекомендації та вимоги щодо розміщення та експлуатації електроустановок, радіотехнічних засобів в умовах сучасних населених місць;
 • Розроблено гігієнічні нормативи магнітного поля 50 Гц для територій різного функціонального призначення (для міської забудови, поза нею, для сільськогосподарських територій, для важко доступних територій);
 • Розроблено та апробовано методичні підходи до встановлення гігієнічних нормативів на електромагнітне випромінювання радіотелефонів стільникового, транкінгового зв’язку;
 • Розроблено і апробовано заходи з охорони здоров’я населення від впливу антропогенних електромагнітних випромінювань.