Лабораторія радіаційного моніторингу

Лабораторію створено в 2003 році.

Керівник – д. б. н. Бузинний Михайло Георгійович (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2812-573X)
Тел.: +38(044)513-70-74, +38(097)452-87-13, e-mail : buzinny@gmail.com, radmonitoring@ukr.net

Послуги лабораторії радіаційного моніторингу

Інформаційні матеріали лабораторії радіаційного моніторингу

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розробка методичних та організаційних аспектів радіаційного моніторингу;
 • Розробка гігієнічних нормативів, правил, методичних вказівок, рекомендацій та інших регламентуючих документів у галузі радіаційної гігієни;
 • Виявлення шляхів формування доз опромінення людини, обґрунтування та оптимізація контрзаходів;
 • Радіометричні аналітичні дослідження, пов’язані з вимірюванням радіоактивності об’єктів довкілля та випромінювання:
 • контроль виконання вимог САНПіН 2.2.4-171-10 щодо радіаційної безпечності води: сумарна альфа- та сумарна бета-активність, 222Rn, 226Ra, 228Ra і уран, інші радіонукліди;
 • Дослідження відповідності води питної вимогам Директиви Ради 98/83/EC “Про якість води, призначеної для споживання людиною”;
 • Гама-спектрометричні дослідження продуктів харчування, сировини і будівельних матеріалів;
 • Обстеження місць забудови щодо радону в ґрунті, густини потоку радону з поверхні;
 • Дослідження радіовуглецевих викидів АЕС, ТЕС, автотранспорту.

Найвагоміші наукові досягнення:

 • Завершено виконання НДР «Наукове обґрунтування заходів щодо мінімізації доз опромінення населення України внаслідок споживання питної води».
 • Розроблено пам’ятку для населення «Що потрібно знати про радіоактивність артезіанської води?».
 • Розроблено методики дослідження радіоактивності об’єктів довкілля; спосіб вимірювання об’ємної активності радону в ґрунтовому повітрі; виявлені джерела надходження радону і торону.
 • Розроблено та науково обґрунтовано способи зменшення надходження радіонуклідів у навколишнє середовище і організм людини у місцях видобування та переробки урану.
 • Проведено ряд порівняльних тестів з країнами ЄС з дослідження радіоактивності об’єктів довкілля.
 • Досліджено просторовий розподіл викидів СО2 автомобільним транспортом та ТЕС.
 • Фахівці лабораторії розробили ряд гігієнічних регламентів у галузі радіаційної гігієни, серед яких Норми радіаційної безпеки України.