Відділ супроводу державних програм та міжнародних зв’язків

Відділ створено на початку 2006 р.
Керівник – к. мед. н. Коблянська Алла Володимирівна (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6758-6478)
Тел.: +38(044)292-06-12, e-mail: koblyanskaya_alla@ukr.net

Послуги відділу супроводу державних програм та міжнародних зв’язків

Інформаційні матеріали відділу супроводу державних програм та міжнародних зв’язків

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів до вступу установи в міжнародні наукові асоціації, альянси, товариства з питань громадського здоров’я;
 • Підготовка матеріалів щодо адаптації, гармонізації до законодавства ЄС у напрямках роботи установи в сфері громадського здоров’я;
 • Організація міжнародного співробітництва та координації у сфері громадського здоров’я;
 • Супровід спільних з іноземними партнерами наукових дослідницьких програм та угод про міжнародне співробітництво;
 • Підготовка рекомендацій щодо використання результатів міжнародного співробітництва в медицині або інших галузях народного господарства України, впровадження результатів в практику;
 • Робота з координації та супроводу державних цільових програм;
 • Науковий супровід та аналіз виконання державних цільових програм;
 • Оцінка та удосконалення підходів до планування наукової тематики за розділами програм з використанням програмно-цільового методу.

Найвагоміші досягнення відділу:

 • Участь у міжсекторальній робочій групі з розробки проекту Національного плану дій щодо НІЗ на період до 2020 року.
 • Участь у програмі Європейського регіонального бюро ВООЗ (2009-2011 рр.) «Розробка національної стратегії щодо профілактики неінфекційних захворювань, пов’язаних зі способом життя, особливостями харчування та фізичної активності населення».
 • Співпраця з ВООЗ з питань запровадження Національного плану дій Щодо неінфекційних захворювань відповідно до Європейської стратегії «Здоров’я-2020: основи Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя».
 • Співпраця та запровадження виконання спільного проекту Бюро ВООЗ в Україні та Швейцарської Агенції Розвитку та Співробітництва «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні».
 • Участь у засіданні міжвідомчої експертної робочої групи з міжнародною участю щодо розробки концепції розбудови громадського здоров’я в Україні за підтримки «Група підтримки для України Європейської комісії за напрямком Освіта, наукове співробітництво та соціальна політика» та Національного інституту громадського здоров’я США.
 • Участь у експертній групі з питань імплементації Цілей сталого розвитку – «Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та підвищення добробуту для всіх у будь-якому віці» за підтримки Бюро ВООЗ в Україні, Швейцарського агентства з питань розвитку та співробітництва (ШАРС), Швейцарського бюро співробітництва в Україні.
 • Підготовка міжнародного проекту «Зміцнення потенціалу в галузі раціонального управління біоцидів (пестицидів і дезінфікуючих засобів), щоб зменшити вплив на населення в Україні», який було включено до пріоритетних на конкурсі програми швидкого старту Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР).
 • Співробітництво з ЄРБ ВООЗ з питань аналізу і оцінки стану санітарії та питного водопостачання в Україні (ініціатива ООН та виконується ВООЗ). Матеріали висвітлено у публікації: Рrotocol on water and health. Effective approaches to drinking-water quality surveillance (mеeting report) // WHO Regional Office for Europe to: Publications WHO. – Copenhagen, 2015. – P. 28) та на офіційному сайті ВООЗ: https://apps.who.int/pubrequest .
 • Участь у проекті з Глобальної оцінки та аналізу стану санітарії та питної води в Україні на 2013-2014 роки (GLAAS), яка є ініціативою ООН та виконується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), результати якого вперше було представлено серед 86 країн. Матеріали висвітлено на сайтах: GLAAS 2014 full report: https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/139735 /1/ 9789241508087_eng. pdf?ua=1; Main findings: https://apps.who.int/iris/ bitstream/ 10665/ 143953/2/ WHO_FWC_WSH_ 14.01_eng.pdf?ua=1; Country highlights: https://www.who.int/water_sanitation_ health/glaas/2014/country-highlights/ en/; External Support Agency Highlights: https://www.who.int/ water_ sanitation_ health/glaas/2014/support-agency-highlights/en/. Обговорення питань санітарії та питної води обговорювалось на Нараді високого рівня (Осло, Норвегія, 6-7 травня 2015 р.). Матеріали Наради високого рівня висвітлено у публікації: Рrotocol on water and health. Effective approaches to drinking-water quality surveillance (mеeting report) // WHO Regional Office for Europe to: Publications WHO. – Copenhagen, 2015. – P. 28) та на офіційному сайті ВООЗ: https://apps.who.int/pubrequest.
 • Участь у виконанні проекту «Організація підвищення кваліфікації: Інтердисциплінарний Центр Глобального впливу довкілля та професійних факторів на здоров’я в Україні» (Project «Building on Excellence: an Interdisciplinary GEOHealth Hub in Ukraine») до Fogarty International Centre (FIC) of the National Institutes of Health, USA (Міжнародний центр Фогарті) (2013-2015).
 • Значущим моментом за останній період є підписання 24 березня 2016 року Угоди про творче співробітництво з Медичним університетом Доккіо (Dokkyo Medical University), Японія, з метою реалізації наукових досягнень, ведення спільних досліджень, створення сприятливих умов для обміну ідеями, інформацією, практичними рекомендаціями, а також розробками в рамках пріоритетних напрямів і програм в області охорони здоров’я населення. Організація спільних наукових семінарів, симпозіумів, конференцій.
 • Активна участь в заходах з нагоди 30-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, 30 березня 2016 року в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України» відбулася зустріч зі знімальною групою програми «Фантастико», провідного бразильського каналу «ТВ Глобо». Протягом зустрічі обговорювались ситуація під час аварії та її медичні наслідки у після аварійний період.


Головним активом відділу є співпраця та комунікація з різними міжнародними установами та інституціями такими як ЄРБ ВООЗ, Бюро ВООЗ в Україні, Швейцарським агентством з питань розвитку та співробітництва (ШАРС), Швейцарським бюро співробітництва в Україні, Групою підтримки для України Європейської комісії за напрямком “Освіта, наукове співробітництво та соціальна політика”, Національним інститутом громадського здоров’я США та багато інших, діяльність яких направлена на вирішення проблем громадського здоров‘я та оцінки ризиків для громадського здоров’я; моніторингу стану здоров’я населення, здійснення причинно-наслідкового аналізу щодо впливу факторів навколишнього середовища (екологія, вода, харчування, професійне середовище тощо) на стан здоров’я населення, розроблення пропозицій для політики тощо.