Спеціалізована вчена рада Д 26.604.01

Наказ МОН України від 20.02.2023 р. № 185 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 року № 1166»

Профіль ради: 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» (медичні науки)

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 з присудження наукового ступеня доктора наук

Голова ради:

 1. Полька Надія Степанівна, доктор медичних наук, професор, чл-кор НАМНУ, заступник директора, ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», спеціальність 14.02.01

Заступник голови:

 1. Гозак Світлана Вікторівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», спеціальність 14.02.01

Вчений секретар:

 1. Литвиченко Ольга Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», спеціальність 14.02.01

Члени ради:

 1. Антомонов Михайло Юрійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», спеціальність 14.02.01
 2. Бабій Віталій Филимонович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», спеціальність 14.02.01
 3. Гаркавий Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, спеціальність 14.02.01
 4. Гуліч Марія Павлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», спеціальність 14.02.01
 5. Дмитруха Наталія Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України», спеціальність 14.02.01
 6. Махнюк Валентина Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», спеціальність 14.02.01
 7. Омельчук Сергій Тихонович, доктор медичних наук, професор, чл.-кор. НАМНУ, директор Інституту, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, спеціальність 14.02.01
 8. Сергета Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор,завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, спеціальність 14.02.01
 9. Турос Олена Ігорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут громадського здоров‘я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», спеціальність 14.02.01