Лабораторія гігієни харчування та безпечності харчової продукції

Лабораторію створено в 1998 р. під керівництвом д. мед. н., проф. М. П. Гуліч.

Керівник – д. мед. н., проф. Гуліч Марія Павлівна (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1708-3012)
тел.: +38(044)513-40-65, e-mail: gumapa@ukr.net

Послуги лабораторії гігієни харчування та безпечності харчової продукції

Інформаційні матеріали лабораторії гігієни харчування та безпечності харчової продукції

Лабораторія гігієни харчування та безпечності харчової продукції – це єдина лабораторія такого профілю у системі Національної академії медичних наук України, яка за своїм потенціалом може виконувати як наукові дослідження щодо впливу харчування на здоров’я населення, запобігання розвитку аліментарно-залежних хронічних неінфекційних захворювань, розробки наукових засад удосконалення системи організації харчування дітей, так і вирішувати суто практичні завдання: проводити медико-біологічну оцінку продуктів харчування, одержаних за інноваційними технологіями, здійснювати оцінку безпечності та якості харчових продуктів з позицій міжнародного та вітчизняного санітарного законодавства та здійснювати розробку законодавчих і нормативно-методичних документів.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Проведення репрезентативних досліджень стану фактичного харчування населення, зокрема дітей та молоді;
 • Вивчення проблеми взаємозв’язку стану харчування і розвитку хронічних неінфекційних захворювань та наукове обґрунтування засад реалізації заходів аліментарної профілактики їх в Україні відповідно до Цілей сталого розвитку;
 • Вивчення особливостей харчування дітей шкільного віку та розробка наукових засад удосконалення системи організації шкільного харчування в умовах інтеграції України у європейський освітній простір та реформування шкільної освіти;
 • Визначення сучасного стану забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами в закладах освіти в Україні та розробка основ дієтичного шкільного харчування;
 • Розробка принципів харчування населення в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема щодо харчування дітей під час воєнного стану;
 • Медико-біологічна оцінка продуктів харчування, одержаних за новітніми інноваційними технологіями;
 • Наукове обґрунтування рецептур та медико-біологічна оцінка продуктів спеціального призначення;
 • Оцінка безпечності та якості харчових продуктів та продовольчої сировини з позицій міжнародного та вітчизняного санітарного законодавства;
 • Розробка нормативно-методичної документації з гігієни харчування;
 • Розробка наукових засад державної політики в галузі харчування населення України.

Найвагоміші наукові досягнення:

 • Розроблено пріоритетні та оригінальні методології та методичні підходи щодо вивчення органічних сполук мікроелементів, отриманих за допомогою нанотехнології.
 • Науково обґрунтовано новий підхід до вирішення проблеми дефіциту мікроелементів у харчуванні населення за рахунок збагачення продуктів харчування органічними сполуками мікроелементів, отриманих за інноваційною нанотехнологією;
 • Відповідно до Цілей сталого розвитку встановлено поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань серед студентської молоді;
 • Розроблено та впроваджено в діяльність вищих навчальних закладів України «Алгоритм впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій в навчальний процес вищих навчальних закладів»;
 • Створено «Збірник рецептур страв, кулінарних виробів і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей шкільного віку для закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та закладів сфери соціального захисту»;
 • Створено наукову базу даних щодо мікронутрієнтного складу молока і молокопродуктів та фактичного вмісту мікроелементів цинку і міді у всіх видах харчових продуктів сучасного вітчизняного ринку;
 • Науково обґрунтовано можливість підвищення харчової і біологічної цінності їстівних і лікарських грибів при культивуванні їх на поживному середовищі з додаванням цитратів біометалів, отриманих за інноваційною нанотехнологією.

Сторінка лабораторії у Facebook