Документи освітнього процесуЗміст сторінки


Накази


Інші документи


Положення


Ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти


Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО


Мова (мови) освітнього процесу


Вступ до аспірантури


Спеціальність 222 «медицина» (спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)


Спеціальність 229 «громадське здоров‘я» (галузь знань 22 «охорона здоров‘я»)


ПротоколиНакази

Наказ № 194-к від 02.06.2022 “Про академічну відпустку” (Моргульової В.В.)

Наказ № 1д/10 від 24.01.2023 “Про заходи щодо запобігання корупції”

Наказ № 1д/12 від 27.01.2023 “Про затвердження і введення в дію в ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ” Положення про академічну доброчесність наукових працівників і здобувачів наукового ступеня докторів філософії і доктора наук; Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність; Положення про систему запобігання плагіату; Положення про комісію з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальним насиллям”

Наказ № 1д/19 від 10.05.2023 “Про затвердження і введення в дію в ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ” Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів наукового ступеня докторів філософії, отриманих у неформальній та інформальній освіті”

Наказ № 1д/20 від 02.04.2024 “Про затвердження і введення в дію в ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України” Положення про організацію інклюзивного навчання здобувачів третього рівня вищої освіти з особливими освітніми потребами в ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

Наказ № 1д/21 від 02.04.2024 “Про затвердження і введення в дію в ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України” Положення про апробаційну раду”

Наказ № 1д/29 від 21.06.2023 “Про затвердження і введення в дію на третьому (освітньо-науковому рівні) в галузі знань 22 “охорона здоров’я” освітньо-наукових програм та навчальних планів за спеціальностями 229 “громадське здоров’я”, 222 “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”)”

Наказ № 1д/32 від 03.07.2023 “Про затвердження і введення в дію в ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ” Положення про порядок атестації здобувачів наукового ступеня доктора філософії”

Наказ № 1д/37-1 від 31.10.2022 “Про затвердження теми дисертації Віталія Скочка”

Наказ № 1д/38 від 27.11.2017 “Про призначення гаранта та проектної групи освітньо-наукової програми за спеціальністю 222 “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”)”

Наказ № 1д/39 від 24.12.2020 “Про затвердження і введення в дію Положення про порядок розгляду звернень аспірантів у Державній установі “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”

Наказ № 1д/39 від 27.11.2017 “Про затвердження і введення в дію на третьому (освітньо-науковому) рівні в галузі знань 22 “охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”) освітньо-наукової програми та навчального плану; Про визначення за спеціальністю 222 “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”) складу викладачів та затвердження відомостей про них”

Наказ № 1д/49a від 25.09.2019 “Про затвердження і введення в дію Правил прийому до аспірантури та докторантури ДУ “ІГЗ НАМНУ”, Положення про приймальну комісію, Положення про порядок затвердження індивідуального плану виконання наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії”

Наказ № 1д/56 від 29.12.2016 “Про затвердження і введення в дію Концепцію освітньої діяльності, Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, Положення про освітню програму, Процедури з розроблення освітніх програм, Положення про гаранта освітньої програми, Положення про проектні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм та групи забезпечення спеціальності; Про призначення гаранта та проектної групи освітньо-наукової програми за спеціальністю 229 “громадське здоров’я”

Наказ № 1д/57 від 22.12.2016 “Про затвердження і введення в дію на третьому (освітньо-науковому) рівні в галузі знань 22 “охорона здоров’я” за спеціальністю 229 “громадське здоров’я” освітньо-наукової програми, робочої програми, навчального плану; Про визначення за спеціальністю 229 “громадське здоров’я” складу викладачів та затвердження відомостей про них”

Наказ № 1д/59 від 19.11.2019 “Про затвердження теми дисертації Очеретяної Г.В.”

Наказ № 1д/64 від 19.11.2019 “Про затвердження теми дисертації Моргульової В.В.”

Наказ № 1д/73 від 26.12.2019 “Про внесення змін до Наказу 1д/56 від 29.12.2016 Про склад робочої групи за спеціальністю 229 “громадське здоров’я”

Наказ № 1д/74 від 26.12.2019 “Про внесення змін до Наказу 1д/38 від 27.11.2017 Про склад робочої групи за спеціальністю 222 “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”)”

Наказ № 373-к від 26.06.2023 “Про академічну відпустку” (Ніколаєвої Я.Ю.)

Наказ № 383-к від 06.09.2022 “Про зарахування до аспірантури на очну форму навчання” (Скочко В.П.)

Наказ № 407-к від 21.09.2022 “Про академічну відпустку” (Брезицька Д.М.)

Наказ № 416-к від 30.08.2019 “Про зарахування до аспірантури на очну форму навчання” (Моргульова В.В., Очеретяна Г.В., Ніколаєва Я.Ю., Брезицька Д.М.)

Наказ № 446-к від 01.08.2023 “Про поновлення на навчання аспірантів очної форми” (Моргульова В.В., Кравченко С.В., Брезицька Д.М.)

Наказ № 447-к від 01.08.2023 “Про надання академічної відпустки аспірантам очної форми навчання” (Моргульова В.В., Кравченко С.В., Брезицька Д.М.)

Наказ № 459-к від 30.09.2021 “Про переривання навчання та відрахування з аспірантури” (Чайка (Очеретяна) Анна (Ганна) Володимирівна)

Наказ № 56/1д від 29.12.2018 “Про затвердження і введення в дію в ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України” Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, Положення про випусковий відділ, Положення про науково-методичну раду, Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти та формування вибіркової частини робочих навчальних планів, Положення про апробаційну раду, Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук”

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1197 від 21.09.2022 “Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 222 Медицина для другого (магістерського) рівня вищої освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1583 від 29.12.2023 “Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти” (зміни до стандарту вищої освіти зі спеціальності 222 Медицина для другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Наказ Міністерства освіти і науки України № 789 від 05.09.2022 р. “Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 “Громадське здоров’я” для третього (освітньо-наукового) рівня освіти”Інші документи

Відомості про викладачів за спеціальністю 222 «медицина» спеціалізація «гігієна та професійна патологія» (галузь знань 22 «охорона здоров‘я») та за спеціальністю 229 «громадське здоров’я» (галузь знань 22 «охорона здоров’я») на третьому (освітньо – науковому рівні) у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Концепція освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Лист Національної академії медичних наук № 7/1018 від 01.09.2022 щодо дозволу зарахувати до аспірантури з відривом від виробництва в галузі знань – 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 – “Медицина” лікаря Скочко В.П. (спеціалізація – гігієна та професійна патологія)

Матеріально-технічне забезпечення підготовки наукових кадрів в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (завантажити документ)

Методика оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (БПР) (завантажити документ)

Методичні рекомендації щодо політики у сфері інтелектуальної власності для закладів вищої освіти та наукових установ України (Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (IP OFFICE)) (завантажити документ)

Паспорт спеціальності 222 «медицина» (спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)

Порядок організації внутрішнього контролю та управління ризиками в Державній установі “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

Посадова інструкція завідувача відділу аспірантури та стажування (завантажити документ)

Процедура з розроблення освітніх програмПоложення

Положення про академічну доброчесність наукових працівників і здобувачів наукового ступеня докторів філософії і доктора наук у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про Апробаційну раду ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про відділ аспірантури та стажування (завантажити документ)

Положення про гаранта освітньої програми у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення i використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів aбo медичних послуг у Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про запобігання та протидію корупції в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про комітет з медичної етики при Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про комісію з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальним насильством у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про науково-методичну раду (завантажити документ)

Положення про організацію інклюзивного навчання здобувачів третього рівня вищої освіти з особливими освітніми потребами в ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ” (завантажити документ)

Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

Положення про освітню програму у Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини у Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про порядок запобігання академічному плагіату в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про порядок затвердження індивідуального плану виконання наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії (завантажити документ)

Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів наукового ступеня докторів філософії, отриманих у неформальній та інформальній освіті в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад ДУ “Інститут гросадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України” (завантажити документ)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про порядок розгляду звернень аспірантів у Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти та формування вибіркової частини робочих навчальних планів (завантажити документ)

Положення про преміювання працівників ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (кошти загального фонду) (завантажити документ)

Положення про преміювання працівників ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (кошти спеціального фонду) (завантажити документ)

Положення про приймальну комісію 2019 (завантажити документ)

Положення про приймальну комісію 2021 (завантажити документ)

Положення про проектні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм та групи забезпечення спеціальності у Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (завантажити документ)Ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:

Свідоцтво про державну атестацію наукової установи ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Серія ДА №00541 МОН України від 26 травня 2022 року (завантажити документ)Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО

Галузь знаньСпеціальністьОсвітня програмаЛіцензований обсяг, осіб (на рік)Фактична кількість осіб, які навчаються
КодНазваКодНазва   
22Охорона здоров’я222МедицинаГігієна та професійна патологія122
22Охорона здоров’я229Громадське здоров’яГромадське здоров`я33Мова (мови) освітнього процесу

Відповідно до Конституції України (стаття 10 від 30.09.2010 р.), Закону України «Про державну мову України» та Закону України «Про освіту» (стаття 7 від 28.09.2017 р.) мовою освітнього процесу в Інституті є українська мова.Вступ до аспірантури

Конкурси на вступ до аспірантури

Правила прийому до аспірантури

Розклад вступних іспитів до аспірантури

Відомості про осіб, які конкурують в аспірантуру ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”Спеціальність 222 «медицина» (спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)


Освітньо-наукова програма

Освітньо – наукова програма 2023
за спеціальністю 222 «медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(галузь знань 22 «охорона здоров‘я»)
на третьому (освітньо – науковому рівні)
у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»
(завантажити документ)

Освітньо – наукова програма 2017
за спеціальністю 222 «медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(галузь знань 22 «охорона здоров‘я»)
на третьому (освітньо – науковому рівні)
у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»
(завантажити документ)


Робочі програми

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Біобезпека»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Біостатистика» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти
«Гігієна дітей та підлітків, методи дослідження соціальних чинників»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Гігієна планування та забудови населених місць»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Гігієна та професійна патологія» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Гігієна харчування»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти

«Історія гігієни, роль вітчизняних вчених-гігієністів у розвитку профілактичної медицини» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Кліматичні зміни та їх вплив на здоров’я населення»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти
«Медицина праці: фактори виробничого середовища, професійні захворювання, методи досліджень»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Методи дослідження біологічних чинників»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Методи дослідження фізичних чинників (шум населених місць)»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Методи дослідження хімічних факторів»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Методика підготовки наукових праць англійською мовою» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Міжнародна політика в галузі охорони здоров’я»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти
«Належна лабораторна практика (Good Laboratory Practice) та програма Всесвітнього лабораторного лідерства (GLLP)»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти

«Радіаційна гігієна – сучасна система управління джерелами опромінення та радіаційний захист населення»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Радіаційний моніторинг»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти

«Теоретичні та методологічні основи наукових досліджень у сфері охорони здоров’я. Основи доказової медицини» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 222 «Медицина»
(спеціалізація «гігієна та професійна патологія»)
(завантажити документ)


Програми вступних іспитів до аспірантури


Програма 2022
вступного іспиту в аспірантуру по спеціальності за спеціальністю 222 – “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”)
(завантажити документ)

Програма 2022
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 222 – “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”);
дисципліна – іноземна (англійська) мова
(завантажити документ)


Програма 2021
вступного іспиту в аспірантуру по спеціальності за спеціальністю 222 – “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”)
(завантажити документ)

Програма 2021
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 222 – “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”);
дисципліна – іноземна (англійська) мова
(завантажити документ)


Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру по спеціальності за спеціальністю 222 – “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”)
(завантажити документ)

Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальностями
222 – “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”);
229 – “громадське здоров’я”
дисципліна – іноземна (англійська) мова
(завантажити документ)


Навчальні плани

Навчальний план 2023
підготовки за напрямком 22 Охорона здоров’я
за спеціальністю 222 «медицина»
спеціалізація «гігієна та професійна патологія»
на третьому (освітньо – науковому рівні)
форма навчання очна (денна)
(завантажити документ)

Навчальний план 2017
за спеціальністю 222 «медицина»
спеціалізація «гігієна та професійна патологія»
(галузь знань 22 «охорона здоров‘я»)
на третьому (освітньо – науковому рівні)
у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»
(завантажити документ)


Рецензії на освітньо-наукову програму

Рецензія 1 (завантажити документ)

Рецензія 2 (завантажити документ)

Рецензія 3 (завантажити документ)
Спеціальність 229 «громадське здоров‘я» (галузь знань 22 «охорона здоров‘я»)


Освітньо-наукова-програма

Освітньо – наукова програма 2023
за спеціальністю 229 «громадське здоров‘я»
(галузь знань 22 «охорона здоров‘я»)
на третьому (освітньо – науковому рівні)
у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»
(завантажити документ)

Освітньо – наукова програма за спеціальністю 2016
229 «громадське здоров‘я» (галузь знань 22 «охорона здоров‘я») на третьому (освітньо – науковому рівні) у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»


Робочі програми

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Громадське здоров’я» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Забруднення повітря як провідний фактор ризику неінфекційних захворювань»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Загальна епідеміологія та біобезпека»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Інструменти оцінки впливу забруднення ґрунту на здоров’я населення»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Історія охорони здоров’я як галузі суспільних відносин, внесок вітчизняних вчених у розвиток та становлення системи громадського здоров’я» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Культура безпеки – глобальний принцип забезпечення безпеки у всіх сферах людської діяльності»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Методика підготовки наукових праць англійською мовою» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Методологія організації та проведення моніторингу показників здоров’я населення»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Міжнародна політика в галузі охорони здоров’я»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Оцінка небезпек для людини забруднення оточуючого середовища канцерогенними сполуками»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Проблеми профілактики аліментарно-залежних захворювань»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Промоція здоров’я та соціально-детерміновані процеси у громадському здоров’ї»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Радіаційний захист»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Роль якісного водопостачання в забезпеченні громадського здоров’я»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Соціальні детермінанти здоров’я населення»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Статистична обробка та аналіз результатів наукових досліджень» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Стратегії та міжсекторальна взаємодія в умовах надзвичайних ситуацій»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Теоретичні та методологічні основи наукових досліджень у сфері громадського здоров’я» (основна)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2023
навчальної компоненти «Фізичні фактори довкілля як еколого-гігієнічна проблема сучасності»
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Освітньо-науковий рівень: доктор філософії
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2016
навчальної дисципліни
Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності (математична статистика та інформатика в охороні здоров’я)
(завантажити документ)

Робоча програма 2016
навчальної дисципліни
Здобуття глибинних знань із спеціальності,
за якою аспірант проводить дослідження
(завантажити документ)

Робоча програма 2016
навчальної дисципліни
Історичні аспекти громадського здоров’я
(завантажити документ)

Робоча програма 2016
навчальної дисципліни
Управління науковими проектами (методика підготовки, оформлення і презентації наукових проектів), реєстрація прав інтелектуальної власності
(завантажити документ)


Програми вступних іспитів до аспірантури

Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 229 – “громадське здоров’я”
дисципліна – екологія/медичні аспекти
(завантажити документ)

Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 229 – “громадське здоров’я”
дисципліна – громадське здоров’я
(завантажити документ)

Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю 229 – “громадське здоров’я”
дисципліна – організація охорони здоров’я
(завантажити документ)

Програма 2019
вступного іспиту в аспірантуру за спеціальностями
222 – “медицина” (спеціалізація “гігієна та професійна патологія”);
229 – “громадське здоров’я”
дисципліна – іноземна (англійська) мова
(завантажити документ)


Навчальні плани

Навчальний план 2023
підготовки за напрямком 22 Охорона здоров’я
спеціальністю 229 Громадське здоров’я
форма навчання очна (денна)
(завантажити документ)

Навчальний план 2016
за спеціальністю 229 «громадське здоров’я» (галузь знань 22 «охорона здоров’я») на третьому (освітньо – науковому рівні) у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» (завантажити документ)


Рецензії на освітньо-наукову програму

Рецензія 1 (завантажити документ)

Рецензія 2 (завантажити документ)

Рецензія 3 (завантажити документ)Протоколи


Протокол № 1 засідання приймальної комісії з прийому до аспірантури у 2018 р.

Протокол № 2 засідання приймальної комісії з прийому до аспірантури у 2018 р.


Протокол № 1 засідання приймальної комісії з прийому до аспірантури у 2019 р.

Протокол № 2 засідання приймальної комісії з прийому до аспірантури у 2019 р.


Протокол № 1 засідання приймальної комісії з прийому до аспірантури у 2020 р.

Протокол № 2 засідання приймальної комісії з прийому до аспірантури у 2020 р.

Протокол № 1 засідання Предметної комісії по прийому вступного іспиту “екологія/медичні аспекти” від 08 липня 2020 р.

Протокол № 1 засідання Предметної комісії по прийому вступного іспиту “організація охорони здоров’я” від 08 липня 2020 р.


Протокол № 1 засідання приймальної комісії з прийому до аспірантури у 2022 р.

Протокол № 2 засідання приймальної комісії з прийому до аспірантури у 2022 р.