Громадська організація “Українська Асоціація громадського здоров’я”

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», який підготовлено Міністерством освіти і науки України (07.09.2023).

Лист членам ГО УАГЗ про засідання Правління від 26.12.2022 р. (завантажити)

Платіжні реквізити Української асоціації громадського здоров’я (завантажити)

Звіт про діяльність за 2023 рік

Звіт про діяльність за 2022 рік

Звіт про діяльність за 2021 рік

Звіт про діяльність за 2020 рік

Звіт про діяльність за 2019 рік

Звіт про діяльність за 2018 рік

Інформаційні повідомлення громадської організації “Українська Асоціація громадського здоров’я”

Створена у червні місяці 2016 року на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМНУ» за адресою: 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50.

Головою ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я» обрано директора, академіка НАМН України Сердюка Андрія Михайловича.

Основною метою діяльності Асоціації є подальший розвиток системи захисту громадського здоров’я та медико-профілактичного напрямку у забезпеченні санітарно-епідеміологічного благополуччя населення країни.

Основним завданням Асоціації є забезпечення належних умов для продуктивної діяльності її членів, сприяння розвитку та здійсненню прогресивних ідей, розробок, теоретичних положень, а також досягнення найбільшої ефективності та результативності наукової, дослідницької, виробничої та освітянської діяльності в галузі охорони громадського здоров’я, сприяння підвищенню кваліфікації, професійного рівня, підготовці та перепідготовці спеціалістів у сфері громадського здоров’я, розвиток міжнародного співробітництва в цій галузі.

Основними напрямками діяльності Асоціації є:

 • участь в розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування (в сфері громадського здоров’я);
 • розвиток співробітництва в сфері охорони громадського здоров’я з, асоціаціями, громадським, благодійними, релігійними організаціями, українськими, закордонними фірмами;
 • популяризація і сприяння розповсюдженню знань серед населення щодо здорового способу життя та збереження власного здоров’я;
 • сприяння публікації спеціальних видань, які пропагують досягнення української та зарубіжної науки і практики в сфері охорони громадського здоров’я;
 • організація та проведення науково – практичних конференцій та семінарів;
 • визначення напрямків науково-дослідної роботи з найбільш актуальних питань профілактичної медицини;
 • участь в обговоренні проектів законодавчих актів та інших нормативних документів в сфері охорони громадського здоров’я;
 • проведення тематичних виставок та інших громадських заходів;
 • сприяння клінікам і практикуючим лікарям у використанні досягнень науки, передового досвіду і практики в сфері охорони громадського здоров’я;
 • вивчення потреби у спеціалістах в регіонах та сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів;
 • сприяння в організації цільової перепідготовки та стажування спеціалістів в сфері охорони громадського здоров’я;
 • участь в розробці та вдосконаленні навчальних планів та програм підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері охорони громадського здоров’я;
 • участь у проведенні атестації спеціалістів за фахом;
 • захист інтересів членів Асоціації у всіх сферах їх професійної діяльності.

На сьогодні діяльність Асоціації спрямована на поширення розвитку системи громадського здоров’я в країні та залучення до цієї діяльності нових членів та створення відокремлених підрозділів Асоціації в регіонах України.

Запрошуємо фахівців в галузі охорони здоров’я до об’єднання в Асоціації для подальшої співпраці у галузі громадського здоров’я.

З питань вступу звертатися за адресою Правління Асоціації 02094, м. Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка (Попудренка), 50,
тел./факс +38(044)292-06-29, тел. +38(044)513-71-36,
email: o.rudnytska@ukr.net,
https://www.facebook.com/publichealthUkraine/