Консультативна та практична допомога у воєнний та післявоєнний періоди

ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва Національної Академії медичних наук України» надає консультативну, практичну допомогу за напрямками діяльності Установи та проводить оцінку ступеня небезпеки еколого-гігієнічних умов життєдіяльності для здоров’я населення у воєнний та післявоєнний періоди:

  • визначення рівнів забруднення території в місцях проведення бойових дій з оцінкою ступеня забруднення ґрунтів продуктами горіння та вибухів від засобів вогневого ураження на наявність токсичних елементів, а саме: важких металів, канцерогенних речовин, нафтопродуктів;
  • визначення рівнів забруднення територій населених пунктів, включно з твердим покриттям, так і ґрунтів прибудинкових територій, а також земель сільськогосподарського використання;
  • розробка рекомендацій стосовно методів дезактиваційних робіт на забруднених територіях у результаті бойових дій в залежності від виду забруднення та його кількісних характеристик, з урахуванням гранично допустимих рівнів забруднення ґрунтів та визначення ризиків для здоров’я людей;
  • дослідження окремих джерел водопостачання на вміст токсичних речовин, оскільки продукти згорання та продукти, що утворюються при використанні вибухових речовин, можуть містити хімічні елементи, які здатні накопичуватися в ґрунтах та забруднювати ґрунтові та поверхневі води і надходити в організм людини різними шляхами;
  • участь у вирішенні планувальних та містобудівних проблем у залежності від рівнів забруднення ґрунтів та визначення можливості розміщення окремих важливих об`єктів інфраструктури, таких як кладовища, полігони будівельних та побутових відходів, очисні споруди питних та стічних вод та ін.;
  • проведення досліджень із встановлення класу небезпеки відходів, у тому числі відходів, які утворились внаслідок бойових дій, та є потенційно небезпечні для здоров’я населення.

Контакти:

+38(044)-292-06-29, IPH_office@ukr.net – директор, член-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор – Полька Надія Степанівна;

+38(044)-292-13-36, eturos@gmail.com – заступник директора з наукової роботи, д.мед.н., професор – Турос Олена Ігорівна;

+38(044)-292-14-25, nakoval@i.ua – зав. лабораторїї гігієни ґрунту та відходів, д.мед.н. – Станкевич Валерій Васильович.