16-19 квітня 2024 р. VІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»

16-19 квітня 2024 року на базі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова відбувся VІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», присвячений всесвітньому ДНЮ ЗДОРОВ’Я, який проходив у режимі on-line із використанням платформи Zoom.

Організатори симпозіуму:

➢ Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Україна, м. Київ);

➢ Щецинський Університет (Uniwersytet Szczeciński), факультет фізичної культури та здоров’я (Польща, Szczecin);

➢ Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (Україна, м. Київ).

Основні напрями роботи симпозіуму: 

1. Філософія та методологія здоров’язбережувальної освіти.

2. Психолого-педагогічні, організаційно-управлінські, соціально-економічні аспекти створення здоров’язбережувального середовища у закладах освіти в умовах війни та воєнного стану.

3. Психолого-педагогічні та медико-біологічні основи здоров’я людини, здоров’язбережувальної освіти, фізичної рекреації та адаптивної фізичної культури.

4. Теоретичні і методичні засади навчання збереженню здоров’я та безпечної поведінки дітей та студентської молоді в умовах війни.

5. Сучасні технології формування особистості вчителя основ здоров’я, бакалавра та магістра з позашкільної еколого-натуралістичної освіти, практичного психолога, фахівця з фізичного виховання, фізичної рекреації та фізкультурно-спортивної реабілітації у контексті здоров’язбережувальної діяльності.

Науковими досягненнями і здобутками поділились представники як вітчизняних наукових та освітніх установ, так і провідні вчені з Польщі.

Від Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України завідувачкою лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення, д-р мед. наук Платоновою Аліною Георгіївною були представлені дві доповіді:

• «Фізичний розвиток дітей на сучасному етапі»,

• «Основні тенденції фізичного розвитку дітей м. Києва впродовж століття до початку 2022 року».