Нові методичні рекомендації «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров’я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря»

Фахівцями лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблені методичні рекомендації «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров’я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря» / автори д.мед.н., професор Черниченко І.О., д.мед.н. Бабій В.Ф., д.б.н. Литвиченко О.М., к.б.н. Кондратенко О.Є./, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2023 року № 1811 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров’я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря».

Ознайомитись з наказом та затвердженими методичними рекомендаціями можна на сайті МОЗ України за посиланням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18102023–1811-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-ocinka-kancerogennogo-ta-nekancerogennogo-riziku-dlja-zdorov%e2%80%99ja-naselennja-vid-himichnogo-zabrudnennja-atmosfernogo-povitrja

Розроблені методичні рекомендації призначені для фахівців ДУ “Центр громадського здоров‘я МОЗ України”, обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України, установ охорони здоров’я, НДІ та інших організацій/установ незалежно від форми власності для оцінки рівня канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров’я населення від існуючого хімічного забруднення атмосферного повітря на території населеного пункту, яке сформоване за рахунок промислових викидів, життєдіяльності населення та процесів трансформації. 

Дані рекомендації є інструментом первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань населення.