17 лютого 2021 р. Засідання Комісії з гігієнічного регламентування в галузі гігієни дітей та підлітків та Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

17 лютого 2021 р. Україна, м. Київ – на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» відбулось засідання Комісії з гігієнічного регламентування в галузі гігієни дітей і підлітків та Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць – знакова подія, присвячена захисту населення (особливо вразливих груп – дітей, вагітних, хворих) та майбутніх поколінь від негативного впливу свинцю та його сполук, які містяться в лакофарбових матеріалах (ЛФМ).

Громадська організація «Агенція з хімічної безпеки» (ГО «АХБ») спільно із ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України), ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України» та Директоратом громадського здоров’я МОЗ України в рамках проекту «Modern Steps to Lead-Free Living Environment in Ukraine» за фінансової підтримки Міжнародної мережі з ліквідації забрудників (IPEN) і GEF SAICM та інформаційної підтримки Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) близько року працювали над підготовкою наукового обґрунтування вмісту свинцю в ЛФМ на національному рівні.

Підставою для запуску даного проекту став проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах та внесення зміни до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності», який надійшов до Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (розробник) з метою погодження.

В ході детального аналізу вищезазначеного проекту Постанови Міністерством охорони здоров’я України, постав ряд питань в частині погодження гігієнічного нормування свинцю в лакофарбових матеріалах, що виробляються та застосовуються в Україні, з точки зору впливу на здоров’я населення і особливо дітей. Без вирішення даних питань, рух вперед був неможливим і в т.ч. через призведення перепон у державному ринковому нагляді.

На засідання Комісії з гігієнічного регламентування в галузі гігієни дітей і підлітків та Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць було винесено на розгляд та експертну оцінку Голів і Членів комісій ЗВІТ «Матеріали з обґрунтування вмісту свинцю в лакофарбових виробах», розробником якого є ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

В ході підготовки наукового обґрунтування було викладено:

  • актуальність даної теми в зв’язку з особливою вразливістю до сполук свинцю дитячого населення;
  • встановлено причинно-наслідкові зв’язки між рівнями свинцю в об’єктах навколишнього середовища (пил у навчальних приміщеннях та на прилеглих територіях закладів, що розташовані поблизу підприємств-джерел викидів свинцю в атмосферне повітря), концентрацією свинцю в нігтях та волоссі дітей і підлітків та рівнем здоров’я;
  • проаналізовано доступні дані щодо національних та світових досліджень в галузі хімічної безпеки, зокрема впливу свинцю на здоров’я людини, а також досвід нормування вмісту свинцю в ЛФМ.

Підсумком доповіді став висновок про необхідність затвердження власне самого Звіту (наукового обгрунтування), а також обмеження вмісту сполук свинцю в ЛФМ побутового призначення до 0,009 % або 90 мг/кг, або 90 ррm в сухому залишку для збереження здоров’я населення України та гармонізації зі Стандартами ЄС та США.