28 жовтня 2020 р. Засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України

28 жовтня поточного року відбулося чергове засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України (НКРЗУ), відкрив і вів яке голова НКРЗУ, Народний депутат України, академік НАН України О.Копиленко. Формат проведенням засідання он-лайн.

На розгляд зібрання виносилось два питання.

Перше присвячене обговоренню основних положень 7-ї Національної доповіді України про відповідність обов’язкам Об’єднаної конвенції про безпеку управління відпрацьованим ядерним паливом і про безпеку поводження з радіоактивними відходами.

Співдоповідачами за першим питанням були голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Г. Плачков і його перший заступник Р. Тріпайло.

У обговоренні члени НКРЗУ основну увагу приділили розділу, що стосується прогресу у впровадженні заходів, які забезпечують відповідний рівень ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, як це вимагається Об’єднаною Конвенцією. Також була проявлена зацікавленість до питань та зауважень, що були висловлені іншими країнами членами МАГАТЕ при обговоренні попередньої 6-ї Національної доповіді у 2018 році.

Друге питання було присвячене участі НКРЗУ у організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 35-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС.

Також було надано інформацію про призначених керівників комітетів НКРЗУ. Керівником комітету, що опікуватиметься медичними проблемами використання ядерних та радіаційних технологій, призначено першого заступника Національного наукового центру радіаційної медицини професора В. Сушка.

З коротким доповідями та пропозиціями на засіданні виступили академіки НАМН України М. Тронько і Д. Базика.

Від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» у роботі засідання взяли участь постійні члени НКРЗУ академік А.Сердюк і професор Ю. Скалецький.