Особливості зорового навантаження сучасних молодших школярів

Дистанційна форма навчання визначена як одна з можливих форм здобуття освіти у загальноосвітніх закладах через карантин у зв’язку з поширенням вірусу Covid-19 та введенням воєнного стану через агресію росії проти України. Сучасний навчальний процес характеризується поширенням використання дітьми комп’ютерних засобів навчання на уроках та вдома.

Науковцями лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення багато років вивчається вплив читання на організм школярів залежно від способів пред’явлення інформації на паперових та електронних носіях. Для вивчення особливостей зорового навантаження була розроблена анкета-опитувальник. Анкетування дозволило встановити середній час використання учнями 1-4 класів підручників з різних дисциплін на уроках, при приготування домашніх завдань, з’ясувати скарги дітей, що виникають при роботі з підручниками та технічними засобами навчання (стаціонарні комп’ютери, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони).

Встановлено, що (92 %) дітей мають змішану форму навчання, тобто тиждень вони відвідують школу, а другий тиждень – навчаються дистанційно вдома. Під час дистанційної формі навчання 25,2 % дітей користуються стаціонарними комп’ютерами, 20,3 % – ноутбуками, 19,4 % – нетбуками, 30,7 % – планшетами та 4,4 % – мобільними телефонами.

Після роботи з засобами комп’ютерної техніки перше рангове місце займають скарги дітей на відчуття мерехтіння в очах. Його відчували 34,2 % учнів 1-2 класів та 33,5 % учнів 3-4 класів. На другому місці були скарги дітей на відчуття важкості в голові (відповідно 25,2 % і 25,6 % школярів). На біль в очах скаржилися 15,7 % школярів 1-2 класів та 12,5 % учнів 3-4 класів.

Встановлено, що на очних уроках математики учні користуються підручниками на паперових носіях впродовж від 13,8 хвилин до 21,5 хвилин, а на уроках з гуманітарних предметів – від 16,7 хвилин до 22,7 хвилин.

Самостійні заняття є напруженою зоровою працею в режимі близького зору. На виконання домашнього завдання учні 2 класів витрачають від 30 до 60 хвилин, а серед учнів 3-го та 4-го класів відсоток тих, хто виконує домашні завдання 2 години і більше становить 12,0 % та 22,0 % відповідно. Як наслідок провідними скаргами серед учнів були головний біль (22,8 % – 23,8 %), біль в очах (19,2 % – 26,8 %) та відчуття важкості в голові (16,6 % – 26,9 %).

Оцінка зорового навантаження дітей молодшого шкільного віку за допомогою анкетування довела, що при дистанційній формі навчання робота з комп’ютерною технікою є одним з провідних факторів візуального навантаження, оскільки безперервна тривалість навчання за екраном протягом уроку для учнів 1-х класів перевищує рекомендовані показники на 25,0 %; серед учнів 2-х класів на 18,7 %; 3-х та 4-х класів відповідно на 32,7 та 41,3 %. Встановлено, що тільки 25,2 % дітей користуються стаціонарними комп’ютерами, а 75 % – комп’ютерною технікою, яка не рекомендована до використання дітьми в початковій школі.

Науковцями лабораторії :

  • розроблено проєкт Санітарного регламенту для різних типів засобів навчання;
  • підготовлено 2 наукових повідомлення про нововведення в системі охорони здоров’я:
    • «Оцінка безпеки навчальних видань для професійної освіти, в тому числі воєнного профілю»;
    • «Гігієнічна оцінка розуміння та зручності читання текстів підручників для 1-4 класів»;
    • надруковано тези «Гігієнічна оцінка навантаження текстів підручників для 1-4 класів Нової української школи» // Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (19.10.2.2023, Київ). 2023. Вип. 23. С. 162-163. URL: https://health.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/xix_marzieiev_readings_proceedings_2023.pdf

Зав. лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення, д-р мед. наук А.Г. Платонова