Проблема управління відходами в України в умовах військової агресії рф

Проблема управління відходами (небезпечними та тими, що не є небезпечними) особливо актуальна для України в умовах військової агресії рф як для країни, де розвинута видобувна промисловість. Характерною особливістю цієї галузі є надзвичайно великі обсяги відходів видобутку (розкривні пухкі та скельні породи) та збагачення («хвости»), накопичення та тривале зберігання яких супроводжується зміною природного ландшафту в зоні ведення основного виробничого процесу з формуванням потужних техногенно створених формувань (відвалів, хвосто- та шламосховищ). Вказані об’єкти, крім небезпечного впливу на суміжні середовища, де вони розміщуються (ґрунт, водне середовище), є одними з найбільш вагомих потужних джерел впливу й на повітряне середовище при порушенні умов їх експлуатації та утримання.

Не менш актуальним і важливим є питання оцінювання стану забруднення атмосферного повітря в зоні впливу накопичувачів відходів теплоенергетики (золо- та шлаковідвалів ТЕС/ТЕЦ), який обумовлений емісією в атмосферне повітря дрібнодисперсних часток з їх поверхонь, оскільки вони утворені сполуками з канцерогенною дією внаслідок високого вмісту продуктів недопалу твердого палива (вугілля кам’яного).

У цьому зв’язку, з метою мінімізації шкідливого впливу на здоров’я та умови проживання населення, від місць видалення відходів гірничодобувної та енергетичної галузей організовуються санітарно-захисні зони (СЗЗ) відповідно до вимог санітарного законодавства, розміри яких повинні забезпечувати не перевищення нормативних показників шкідливих чинників впливу на межі СЗЗ.

До Закону України «Про управління відходами» відходи гірничовидобувної промисловості включені на загальних підставах, без урахування особливостей у підходах до поводження з цією найбільш великотоннажною групою відходів. Проте, в Європейському Союзі ці відходи виділені в окрему групу, для управління якою прийнята Директива 2006/21/ЄС від 15.03.2006 р. Про управління відходами видобувних підприємств та про внесення змін до Директиви 2004/35/ЄС.

В лютому 2024 р. Міндовкілля був оприлюднений для обговорення проєкт Закону України «Про управління відходами видобувної промисловості».

Натомість фахівцями лабораторії гігієни ґрунту та відходів Установи за результатами власних досліджень у межах НДР «Регламентування шкідливої дії та умов поводження з промисловими відходами на підставі допустимого ризику для здоров’я населення відповідно до вимог Євросоюзу» (2021-2023 рр. виконання) був розроблений проєкт Методичних вказівок «Про управління відходами гірничо-видобувної промисловості та енергетики».

Основні положення проєкту Методичних вказівокспрямовані назабезпечення нормативних показників шкідливих чинників впливу місць тимчасового (тривалого) розміщення відходів гірничо-видобувної промисловості, відходів від спалювання палива (вугілля кам’яного, відходів деревини) на об’єктах теплоенергетичної галузі України та впливу окремих підприємств добувної промисловості на межі їх СЗЗ, а також на управління відходами гірничодобувної промисловості та енергетики на підставі визначеного класу небезпеки (категорії небезпеки) з урахуванням критеріїв небезпеки для здоров’я людини та довкілля за фізико-хімічними властивостями (НВ1-НВ15).

У проєкті Методичних вказівок запропоновані розміри СЗЗ для об’єктів гірничодобувної промисловості та теплоенергетики (місць видалення відходів від твердого палива), які відсутні у чинному санітарному законодавстві.

На теперішній час проєкт Методичних вказівок «Про управління відходами гірничо-видобувної промисловості та енергетики» знаходиться на завершальному етапі розгляду та погодження в ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України».

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

Лабораторія гігієни ґрунту та відходів