Визначення специфічної активності хімічних дезінфекційних та антисептичних засобів

Лабораторія санітарної мікробіології та дезінфектології

Колективом лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблено «Методи проведення досліджень специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці», затверджені наказом МОЗ України № 2024 від 03 вересня 2020 року.

Ознайомитись з наказом та затвердженими методами можна на сайті МОЗУ за посиланням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-03092020–2024-pro-zatverdzhennja-metodiv-provedennja-doslidzhen-specifichnoi-aktivnosti-bezpechnosti-jakosti-efektivnosti-dezinfekcijnih-zasobiv-ta-ih-viprobuvannja-na-praktici

Розроблені методи рекомендовано до застосування закладам, де передбачено заходи дезінфекції: закладам охорони здоров’я, оздоровчим закладам, об’єктам харчової промисловості, торгівлі, комунального господарства тощо, і сприятимуть біологічній безпеці населення України, що актуально в період пандемії.