Методичні рекомендації щодо визначення, оцінки вмісту та заходів з видалення радон-222 у питній воді

Фахівцями лабораторії радіаційного моніторингу ДУ «Інститут громадськогоздоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблені методичні рекомендації «Радон-222 у питній воді. Визначення, оцінка вмісту, заходи з видалення» /автори д. біол. н. Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Сахно В.І.,/, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2022р. № 1261 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення, оцінки вмісту та заходів з видалення радон -222 у питній воді».

Ознайомитись з наказом та затвердженими методичними рекомендаціями можна на сайті МОЗ України за посиланням:
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19072022–1261-pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacij-schodo-viznachennja-ocinki-vmistu-ta-zahodiv-z-vidalennja-radon-222-u-pitnij-vodi

Розроблені методичні рекомендації рекомендовано для застосування доступних технологій очищення води від радону-222 й призначені для функціональних груп радіаційного спостереження і дозиметричного контролю у санітарно профілактичних закладах МОЗ.