Державні санітарні норми та правила 2.2.4-171-20 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною»

Зміни до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил 2.2.4-171-20 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною».

Наказом МОЗ України № 341 від 18.02.22 затверджено зміни до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил 2.2.4-171-20 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною».
Ознайомитись із документом можна на сайті КМУ за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0304-22#Text

Над розробкою змін до Державних санітарних норм та правил 2.2.4-171-20 у складі робочої групи при Міністерстві розвитку громад та територій України працювали фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ»:

  • зав. лабораторії гігієни природних, питних вод, проф., д-р мед. наук Прокопов В.О.,
  • провідний науковий співробіник лабораторії гігієни природних, питних вод, с. н. с., д-р. біолог. наук Зоріна О. В.,
  • зав. лабораторії радіаційного моніторингу, д-р. біолог. наук Бузинний М. Г.

Документ розроблено з метою захисту здоров’я людей від шкідливого впливу будь-якого забруднення питної води та імплементації Директиви 98/83/ЄС, а також поетапного впровадження вимог нової Директиви (EU) 2020/2184 від 16 грудня 2020 щодо якості води, призначеної для споживання людиною.