Державні будівельні норми В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»

Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 10.08.2023 № 702 затверджені нові Державні будівельні норми В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», (далі – ДБН В.2.2-5:2023).

Зазначені ДБН В.2.2-5:2023 розроблені за участі фахівців лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», (далі – «ДУ ІГЗ НАМНУ»).

Робота проводилась у рамках постійно діючої Робочої групи з підготовки змін до державних будівельних норм у частині забезпечення захисту населення від зброї масового ураження при новому будівництві та реконструкції Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України.

Розробки фахівців «ДУ ІГЗ НАМНУ», як складові, включені у ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту».

ДБН встановлює вимоги до проектування та будівництва (нового будівництва та реконструкції) захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), а також споруд подвійного призначення (із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів), та призначений для створення (протягом певного часу) умов для зменшення впливу на людей небезпечних чинників (факторів), які виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій та терористичних актів, в тому числі іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості, дії звичайних засобів ураження та зброї масового ураження.

Актуальність ДБН полягає у тому, що вперше розроблені вимоги до проектування захисних споруд у складі закладів охорони здоров’я, закладів освіти, громадських будівель та житлових будинків.

Специфікою ДБН є забезпечення зниження рівня впливу зброї масового та загального враження при напівсферичному рівномірному вибуху на рівні можливості сприйняття рівномірно-розподілених навантажень: для зброї масового ураження – надмірний тиск вибухової хвилі 20 – 500 кПа (залежно від класу або групи захисної споруди або споруди подвійного призначення), що положеннями норм приводяться до квазістатичного (еквівалентного) рівномірно-розподіленого навантаження; для засобів звичайного враження (ракет, дронів, інших боєприпасів) – надмірний тиск вибухової хвилі на рівні 20 кПа на несучі і огороджувальні конструкції (окрім покриття) та 50 кПа на покриття.

Перелік та значення небезпечних чинників (факторів), що можуть діяти на захисні споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), а також споруд подвійного призначення (із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів) внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій та терористичних актів (зокрема, щодо дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії звичайних засобів ураження (проникнення на вторинне сколювання від уламків боєприпасів)), визначено фахівцями Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України, ДП Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту.

Положення ДБН взаємопов’язані з вимогами нормативних документів містобудівного законодавства: ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування», ДБН В.1.2- 4:2019 «Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (ДСК)», ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції», ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд.

Основні положення», ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва.», ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

Зазначений ДБН також взаємопов’язаний з вимогами нормативних документів санітарного законодавства: ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005); ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів; Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів. СР №234-2016; Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. СР №2205-2020; «Державні санітарні норми і правила”, “Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я”, ДСанПіН № 354-2023» та інші.

При розробці проекту ДБН враховано міжнародний досвід воюючих країн з цього питання, зокрема досвід Ізраїлю («Правила цивільної оборони (специфікації для будівництва укриттів), 1990-57» «Правила цивільної оборони (технічні умови будівництва укриттів)» (2016 р.).