Гігієнічний норматив “Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини”

Наказом МОЗ України № 1054 від 20.06.2022 затверджено Гігієнічний норматив “Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини”.

Ознайомитись із документом можна за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0910-22#Text

Над розробкою гігієнічного нормативу працювали фахівці лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» у співавторстві з фахівцями ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені акад. Л.І. Медведя МОЗ України», Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, Національного Інституту раку МОЗ України, ДУ «Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ» та ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування».