Про затвердження Методичних рекомендацій «Оцінка ризиків для здоров’я працівників від забруднення повітря робочої зони хімічними речовинами»

Фахівцями лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблені

методичні рекомендації «Оцінка ризиків для здоров’я працівників від забруднення повітря робочої зони хімічними речовинами»

/автори від Установи: академік НАМН України, д-р. мед. наук Сердюк А.М.; д-р. мед. наук, професор Черниченко І.О., д-р. біол. наук Литвиченко О.М., канд. біол. наук Кондратенко О.Є. д-р. мед. наук Бабій В.Ф., н.с. Главачек Д.О./, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2024 № 358 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Оцінка ризиків для здоров’я працівників від забруднення повітря робочої зони хімічними речовинами»».

Ознайомитись з наказом, затвердженими методичними рекомендаціями та додатками до них можна на сайті МОЗ України