Гігієнічна оцінка проекту впливу на навколишнє середовище та здоров’я населення скидання у р. Інгулець високомінералізованих стічних вод

В Україні у Криворізькому регіоні проводиться щорічне скидання неочищених високомінералізованих надлишків промислових зворотних вод від 4-х підприємств зі ставка-накопичувача у балці Свистунова у міжвегетаційний період в р. Інгулець. Скидання таких стічних вод у водойму передбачено і в період 2023-2024 років, що потребує узгодження з відповідними міністерствами та відомствами, в тому числі й МОЗ України.

На виконання запиту від МОЗ України Національна академія медичних наук України листом від 16.01.2024 р. №03/102 доручила ДУ «ІГЗ НАМНУ» надати гігієнічну оцінку проєкт мінімізації впливу на навколишнє середовище та здоров’я населення скидання в р. Інгулець високомінералізованих стічних вод зі ставка-накопичувача.

У цілому проєкт заходів стосовно надання дозволу на скидання надлишків зворотних вод в р. Інгулець фахівцями лабораторії гігієни природних, питних вод ДУ «ІГЗ НАМНУ» оцінено позитивно, але в той же час запропоновано:

  • для оцінки впливу на довкілля необхідно провести польові дослідження в долині р. Інгулець нижче точки скиду шахтних вод, зокрема на територіях Миколаївської та Херсонської областей;
  • виключити ризики переповнення ставка-накопичувача шахтними водами, внаслідок чого може бути затоплено селище Широке Криворізького району (820 будівель) та некероване їх потрапляння у р. Інгулець;
  • для збільшення пропускної здатності русла р. Інгулець необхідно здійснити його розчищення.

Зав. лабораторії гігієни природних, питних вод
д-р. мед. наук, проф. В.О. Прокопов