Пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС» № 4554

Гуліч Марія Павлівна, д.мед. н., професор

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ»,
зав. лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань

На даний час згідно Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, включено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС» (далі Проект). Відповідальними за його подання визначені Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Цей проект розробляється на заміну чинного Закону України «Про дитяче харчування» 2006 року (зі змінами), який на даний час регулює відносини у сфері дитячого харчування. Необхідно зазначити, що чинний Закон України розроблявся і був представлений до Верховної Ради Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Безумовно, з часом виникла необхідність гармонізації національного законодавства у сфері дитячого харчування із вимогами відповідного законодавства Європейського Союзу, а саме: вимогами Регламенту (ЄС) № 609/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р., Делегованого Регламенту Комісії ЄС №2016/127 від 25 вересня 2015 р, що доповнює Регламент (ЄС) № 609/2013, Директиви комісії 2006/125/ЄС від 5 грудня 2006 року.

Тому, сьогодні ЗУ «Про дитяче харчування» дійсно потребує приведення його у відповідність до вимог законодавства ЄС, але в цілому чинний закон являється єдиним узагальнюючим законодавчим актом, який поєднує інтереси дітей грудного та раннього віку щодо забезпечення їх безпечним і якісним харчуванням, права і обов’язки операторів ринку, державну політику в забезпеченні дітей перших трьох років життя дитячим харчуванням і державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування в Україні. Цей законодавчий акт ясний та доступний для розуміння і зручний для застосування тому, що в ньому зібрані різносторонні вимоги до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування.

Проект Закону, що розглядається, не містить ніяких принципових змін, які б не було можливо внести в чинний ЗУ «Про дитяче харчування». Здається, що єдине, що дійсно пропонують розробники Проекту, це розірвати чинний закон на частини та внести відповідні зміни до цілої низки законів України: «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про охорону дитинства», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про рекламу», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Вважаю, що треба залишити єдиний ЗУ «Про дитяче харчування», внести до нього необхідні зміни, а не розпорошувати питання що стосуються дитячого харчування до 6-ти Законів України, як передбачено Проектом. Тим більше, що основні положення Проекту, які пропонується внести до Закону «Про основні принципи та вимого до безпечності та якості харчових продуктів», а також до інших законодавчих актів, повторюють відповідні положення чинного Закону України «Про дитяче харчування».