Встановлення класу небезпеки відходів

Повідомляємо, що у відповідності до розробленого плану імплементації Директиви 2008/98 ЄС – Європейського Парламенту та Ради Європейських співтовариств «про відходи», на виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом від 16.09.2014 р, фахівцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» розроблено проект Державних санітарних правил «ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ ВІДХОДІВ» з метою забезпечення наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині інтеграції екологічної політики та забезпечення мінімізації впливу негативних чинників на здоров’я населення.

Цей документ розроблено на заміну стандартів, які втратили чинність на території України:

  • ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення класу їх небезпеки для здоров’я населення»;
  • Санітарні правила № 3183-84 «Порядок накопления, транспортировки, обзверживания и захоронення токсичніх промішленніх отходов»;
  • Методичні рекомендації № 4286-87 «Методические рекомендаций по определению класса токсичности промышленных отходов».

Державні санітарні правила «ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ ВІДХОДІВ» призначені для установ, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний контроль у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення з оцінкою впливу відходів на здоров’я людини. Такі установи повинні мати акредитацію Комітету з гігієнічної регламентації МОЗ України та досвід роботи з практичної медичної токсикології.

У розробленому проекті ДСП визначені основні поняття і терміни, які характеризують підходи до класифікації відходів та їх паспортизації, принципи визначення небезпеки відходів за фізико-хімічними властивостями складових речовин, вимоги щодо безпечного поводження з відходами, які спрямовані на запобігання негативного впливу відходів на громадське здоров’я.

Прийняття цього документу дозволить забезпечити перехід на європейські норми визначення небезпечності відходів.

Ознайомитися з ПРОЕКТОМ (завантажити)